Kağıt İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 8651)

Emir Gümrük > Mevzuat > Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler > Kağıt İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 8651)

Kağıt İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 8651)

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler

0:00 0:00
100

KÂĞIT İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN

Karar Sayısı: 8651

28.06.2024 Tarih ve 32586 Sayılı R.G.

Ekli “Kâğıt İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 neı, 22 nci ve 55 inci maddeleri, 2976 sayılı Kanun ile 4067 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

Kapsam

MADDE 1- (1) Bu Karar, 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde 12/1/2024 tarihli ve 32427 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/1) ile açılan soruşturma çerçevesinde alınan korunma önlemine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Korunma önlemi

MADDE 2- (1) Aşağıda yer alan tabloda Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) belirtilen eşyanın ithalatında 3 yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanır.

Ek Mali Yükümlülük
GTİP Eşya Tanımı 1. Dönem* 2. Dönem 3. Dönem
4805.12.00.00.00 Yarı kimyasal saman selülozlu ondüle (fluting) kâğıdı 87 ABD Doları/Ton 86 ABD Doları/Ton 85 ABD Doları/Ton
4805.19.10.00.00 İkincil elyaf (Wellenstoff)
4805.19.90.00.00 Diğerleri
4805.24.00.00.00 m2 ağırlığı 150 gr. veya daha az olanlar
4805.25.00.00.00 m2 ağırlığı 150 gr. dan fazla olanlar

*Korunma önleminin uygulanacağı her bir dönem, bu Kararın yürürlüğe giriş tarihinden itibaren başlamak üzere birbirini takip eden birer yıllık süreleri ifade eder.

 

Ek mali yükümlülüğün tahsili

MADDE 3- (1) Ek mali yükümlülük gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve genel bütçeye irat kaydedilir.

(2) Ek mali yükümlülüğün tahsilinde, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

Tarife kontenjanı

MADDE 4- (1) Ek-1’de gümrük tarife istatistik pozisyonu ve tanımı belirtilen eşyanın Ek-2’de yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli olanlarının korunma önlemi uygulamasından muaf tutulması amacıyla tarife kontenjanı açılmıştır. Tarife kontenjanı miktarı, ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönemde, Ek-2’de yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli tarife kontenjanı kapsamı eşyanın tamamı için toplam 30.624 ton olarak belirlenmiştir. Ancak, her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı 10.208 tonu geçemez.

(2) Tarife kontenjanının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar kapsamında Ticaret Bakanlığınca yayımlanacak tebliğlerle belirlenir.

Diğer mevzuat

MADDE 5- (1) 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer gümrük mevzuatının, gümrük vergisinin tesciline, tahakkukuna, tahsiline, geri verilmesine, takibine ve teminata bağlanmasına ilişkin usul ve şekle müteallik hükümleri, korunma önlemi olarak uygulanacak ek mali yükümlülüğün tescili, tahakkuku, tahsili, geri verilmesi, takibi ve teminata bağlanması işlemlerinde de uygulanır.

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Karar yayımı tarihini takip eden otuzuncu gün yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Ek-1: KORUNMA ÖNLEMİ KAPSAMI EŞYA

Ek Mali Yükümlülük
GTİP Eşya Tanımı 1. Dönem 2. Dönem 3. Dönem
4805.12.00.00.00 Yarı kimyasal saman selülozlu ondüle (fluting) kâğıdı 87 ABD

Dolan/Ton

86 ABD Doları/Ton 85 ABD Doları/Ton
4805.19.10.00.00 İkincil elyaf (Wellenstoff)
4805.19.90.00.00 Diğerleri
4805.24.00.00.00 m2 ağırlığı 150 gr. veya daha az olanlar
4805.25.00.00.00 m2 ağırlığı 150 gr. dan fazla olanlar

 

 

 

Ek-2: TARİFE KONTENJANI AÇILAN ÜLKELER LİSTESİ

Afganistan İslam Cumhuriyeti, Angola Cumhuriyeti, Arjantin Cumhuriyeti, Arnavutluk Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti, Belize, Benin Cumhuriyeti, Belarus Cumhuriyeti, Butan Krallığı, Bolivya Çok Uluslu Devleti, Bosna Hersek, Botsvana Cumhuriyeti, Burkina Faso, Myanmar Birliği Cumhuriyeti, Burundi Cumhuriyeti, Cabo Verde Cumhuriyeti, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti, Cibuti Cumhuriyeti, Cook Adaları, Çad Cumhuriyeti, Doğu Timor Demokratik Cumhuriyeti, Dominik Cumhuriyeti, Dominika, Ekvator Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi Cumhuriyeti, El Salvador Cumhuriyeti, Eritre Devleti, Esvatini Krallığı, Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti, Fiji Cumhuriyeti, Kotdivuar Cumhuriyeti, Filipinler Cumhuriyeti, Filistin Devleti, Gabon Cumhuriyeti, Gambiya Cumhuriyeti, Gana Cumhuriyeti, Gine Cumhuriyeti, Gine-Bissau Cumhuriyeti, Grenada, Guatemala Cumhuriyeti, Güney Sudan Cumhuriyeti, Haiti Cumhuriyeti, Honduras Cumhuriyeti, Irak Cumhuriyeti, İran İslam Cumhuriyeti, Jamaika, Kamboçya Krallığı, Kamerun Cumhuriyeti, Kazakistan Cumhuriyeti, Kenya Cumhuriyeti, Kırgız Cumhuriyeti, Kiribati Cumhuriyeti, Kolombiya Cumhuriyeti, Komorlar Birliği, Kongo Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kosova Cumhuriyeti, Kosta Rika Cumhuriyeti, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Küba Cumhuriyeti, Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti, Lesotho Krallığı, Liberya Cumhuriyeti, Libya Devleti, Lübnan Cumhuriyeti, Madagaskar Cumhuriyeti, Malavi Cumhuriyeti, Maldivler Cumhuriyeti, Mali Cumhuriyeti, Marşal Adaları Cumhuriyeti, Mikronezya Federe Devletleri, Moğolistan, Moldova Cumhuriyeti, Moritanya İslam Cumhuriyeti, Morityus Cumhuriyeti, Mozambik Cumhuriyeti, Namibya Cumhuriyeti, Nepal Federal Demokratik Cumhuriyeti, Nijer Cumhuriyeti, Nijerya Federal Cumhuriyeti, Nikaragua Cumhuriyeti, Niue, Orta Afrika Cumhuriyeti, Özbekistan Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti, Palau Cumhuriyeti, Papua Yeni Gine Bağımsız Devleti, Paraguay Cumhuriyeti, Peru Cumhuriyeti, Ruanda Cumhuriyeti, Samoa Bağımsız Devleti, Sao Tome ve Prinsipe Demokratik Cumhuriyeti, Senegal Cumhuriyeti, Sierra Leone Cumhuriyeti, Solomon Adaları, Somali Federal Cumhuriyeti, Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti, Saint Lucia, Saint Vincent ve Grenadinler, Sudan Cumhuriyeti, Surinam Cumhuriyeti, Tacikistan Cumhuriyet, Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Tonga Krallığı, Tuvalu, Türkmenistan, Uganda Cumhuriyeti, Ürdün Haşimi Krallığı, Vanuatu Cumhuriyeti, Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti, Yemen Cumhuriyeti, Zambiya Cumhuriyeti, Zimbabve Cumhuriyeti

 

Sıra No 5103   Sıra No 5104   Sıra No 5105   Sıra No 5106   Sıra No 5107

Yazar: Bahar Çakıroğulları