Tse/Tareks

Emir Gümrük > Services > Tse/Tareks

TSE / TAREKS 2024 YILINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HK.

31 Aralık 2023 tarihli ve 32416 sayılı resmi gazetede İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği yayımlanmıştır.

Buna göre;

 • 7224, 7225, 7226 ve 7228 tarife pozisyonundaki bazı eşyalar tebliğ kapsamına alınmıştır. Tebliğ kapsamında olan 7013 tarife pozisyonundaki eşyalar ise tebliğ kapsamından çıkarılmıştır.
 • Fiili denetime yönlendirilen ürünler için, Ek-2’de belirtilen belgeler başvuru günü dâhil yirmi iş günü içerisinde elektronik ortamda TAREKS’e yüklenir ve TAREKS’te talep edilmesi halinde sistem tarafından ilave süre verilir.  (Önceden 2 işgünü idi).  İlgili belgelerin sisteme süresi içerisinde yüklenmemesi halinde başvuru olumsuz olarak sonuçlanır. Önceden, belgeler süresinde yüklenmediğinde başvuru iptalle sonuçlanıyor ve daha yüksek bir ücret karşılığında yeniden başvuru yapılıyordu.
 • TAREKS’e yüklenen, test raporu veya denetim birimince talep edilen diğer belgelerin ilgilisince düzenlenmediğinin tespiti halinde, diğer şartlar uygun olsa dahi fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılacak.
 • Geri gelen eşyanın ithalatında 24010099901680104513570 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilecek.
 • Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar, Ek-2’de belirtilen ya da denetim süresince talep edilen herhangi bir belgede tahrifat yapanlar veya tahrifat yapılmış belgeyi ibraz edenler hakkında 7223 sayılı Kanun, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.
 • TAREKS üzerinden yürütülen denetimlerde, ilgili mevzuata, bu Tebliğ hükümlerine ve bu Tebliğe ilişkin uygulamalara aykırı hareket eden kullanıcının yetkisi, fiilin ağırlığına göre 3 ay ile 12 ay arasında askıya alınır, firmanın denetim başvuruları 6 ay ila 12 ay arasında fiili denetime yönlendirilir. Bu yaptırımlar uygulanırken belirlenen süreler ve denetim oranları, firmanın başvuru sıklığı, varsa önceki ihlalleri ve/veya ürünün niteliği gibi hususlar dikkate alınarak belirlenir.

TSE / TAREKS İşlemleri için sunduğumuz hizmetleri keşfedin.

İhtiyaçlarınıza uygun hizmeti bulmak için bize danışın.

Sektörün en güvenilir, en güvenli ve en verimli hizmetlerini alanında kendini kanıtlamış uzman ekibimizle Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan 2024’e 1, 2, 9, 25 sayılı TSE ve 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18 sayılı Tareks Ürün Güvenliği ve Denetimi (ÜGD) tebliğlerinin ithalat izinlerini ivedilikle gerçekleştirmekteyiz.

TSE Hizmetlerimiz;

 • TSE Belgenet İşlemleri
 • Tse Aksam Parça İzin Başvuruları ve Danışmanlığı
 • Deklarasyon uygunluk kontrolü
 • Test raporu uygunluk kontrolü
 • Tse İzin Başvuruları ve Danışmanlığı
 • EMC, LVD ve Machinery direktif İzin Başvuruları ve Danışmanlığı
 • Basınçlı kaplar yönetmeliği İzin Başvuruları ve Danışmanlığı
 • PTE(Parti Teşkil Etmez) İzin Başvuruları ve Danışmanlığı

Kullanılmış Eşya İzin Başvuruları ve Danışmanlığı

 • Araç Parçalarının İthalat Denetim Tebliği İzin Başvuruları ve Danışmanlığı

 

TAREKS Hizmetlerimiz;

 • TAREKS Danışmanlık
 • Oyuncak Tebliği İzin Başvuruları ve Danışmanlığı
 • Red Direktif İzin Başvuruları ve Danışmanlığı
 • Pil & Akümülator İzin Başvuruları ve Danışmanlığı
 • Çevre Uyum İzin Başvuruları ve Danışmanlığı
 • Tıbbi ürünler İzin Başvuruları ve Danışmanlığı
 • Anne ve bebek ürünleri İzin Başvuruları ve Danışmanlığı

TSE 

 • Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan 1, 9 ve 25 ve sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi (ÜGD) Tebliğleri ile 16 Sayılı İthalat Tebliği (Gübre) kapsamındaki ürünlerin ithalat denetimlerini icra etmekteyiz.
 • 1 sayılı ÜGD Tebliği: Tebliğ kapsamında, düzenlenmemiş alanda yer alan bazı ürün grupları, yurt içi ya da uluslararası standartlar yönüyle fiziki muayene, belge kontrolleri ve deneyler çerçevesinde denetlenmektedir. Başlıca ürün gruplar: Rulmanlar, el aletleri (tornavida, pense, anahtar vb.), amortisörler, kayışlar (v-kayışları), borular-boru bağlantı parçaları, takım çelikleri, fiş ve prizler, kasnaklar, filtreler (otomotivde kullanılan), jantlar gibi ürünler örnek verilebilmektedir. Denetimlerde yurt içinde geçerli standartlar esas alınmakla birlikte, firma taleplerine istinaden uluslararası anlamda geçerliliği olan standartlara göre de işlem yapılması imkânı bulunmaktadır.
 • 9 sayılı ÜGD Tebliği: Tebliğ kapsamında, özetle “CE” mevzuatı denilebilecek ve Avrupa Birliğince yayımlanarak ülkemizde uyumlaştırılan yönetmelik ve mevzuat hükümleri çerçevesinde fiziki muayene işlemleri, belge kontrolleri ve bazı durumlarda deneyler yapılarak denetim gerçekleştirilmektedir. Denetim esasları Bakanlıkça yayımlanan Tebliğlerde yer almaktadır. Bu Tebliğ kapsamında ithalat sırasında denetimi yapılabilen ürünler; aydınlatma cihazları ve lambalardan endüstride kullanılan makinalara, klima ve soğutuculardan piroteknik malzemelere kadar geniş bir yelpazede bulunmaktadır.
 • 25 sayılı ÜGD Tebliği: Tebliğ kapsamında; araçların aksam, sistem ve ayrı teknik ünitelerinin, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM-AEK) Regülasyonları ve/veya Avrupa Birliği Yönetmeliklerine/Regülasyonları yönünden uygunluğunun kontrolü gerçekleştirilmektedir. Bu Tebliğ kapsamında Emniyet Kemerleri, Camlar, Farlar, Lambalar, Kornalar, Çocuk Koltukları, Motosiklet ve Moped Koruyucu Kaskları vb. gibi ürünler bulunmaktadır.
 • Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri haricinde; İthalat Tebliğlerinden, 16 sayılı Gübre İthaline İlişkin Tebliğ kapsamında yer alan gübre cinsi ürünlere ilişkin başvurular ise Enstitümüze yapılmakta olup Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği ile Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik ve Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik çerçevesinde muayene ve deneyleri yapılmak suretiyle ithalat denetimleri gerçekleştirilmektedir.

TEBLİĞLER:

 

KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ EŞYA İTHALATINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2024/9)

Amaç ve Kapsam; Bu tebliğin amacı, kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın ithalat iznine dair usul ve esasları belirlemektir.

TEBLİĞLER: 

 

TAREKS

Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) Nedir?

 • TAREKS, güvenlik, kalite ve standartlara uygunluk açısından tüketicimizi ve üreticimizi korumak amacıyla gerçekleştirilen ithalat ve ihracat denetimlerinin risk esaslı olarak yapılmasına imkân veren web tabanlı bir yazılımdır.

TAREKS’in Amacı Nedir?

 • İhracat ve ithalat aşamalarında uygulanan denetimlerin, ekonomik ve ticaret koşullarına uygun, son teknolojinin imkânlarından yararlanarak çağdaş bir anlayışla gerçekleştirilmesini amaçlamaktadır. Böylece, kamu kaynaklarının ve ekonomik kaynakların daha zamanlı, etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlar.

TAREKS Neyi Değiştiriyor?

 • TAREKS, geleneksel olarak uygulanan ve ihracat ve ithalat aşamasında her partinin fiziki olarak denetlenmesi anlayışını değiştirmektedir. Yeni uygulamayla birlikte, ilgili kamu kurumlarınca belirlenen kıstaslara göre, ithalat ve ihracata konu ürünlerden riskli olanlar elektronik ortamda TAREKS tarafından belirlenecek ve fiziki denetimler bu ürünler üzerine yoğunlaşacaktır.

Hangi Ürünleri Kapsamaktadır?

 • TAREKS’in öncelikle ithalatta ürün güvenliği denetimine tabi tutulan kişisel koruyucu donanım, oyuncak, yapı malzemeleri, tıbbi cihaz, telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanı, pil ve akümülatör gibi sanayi ürünleri ile ihracatta ve ithalatta kalite denetimine tabi tutulan tarım ürünlerini kapsaması öngörülmektedir. Ekonomi Bakanlığı tarafından Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğleriyle yapılacak mevzuat düzenlemeleriyle birlikte aşamalı olarak TAREKS kapsamına alınacak ürün grupları belirlenecektir. Söz konusu düzenlemeler Resmi Gazete’de yayımlanacak, ayrıca ticaret ve sanayi odaları gibi ilgili tüm sivil toplum kuruluşlarına zamanlıca bildirilecektir.

TEBLİĞLER;

 

Tarım İl Müdürlüğü İthal Uygunluk İzin İşlemleri

 • Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan alınması gereken tüm ziraat ve gıda uygunluk yazıları, kontrol belgeleri ve özel izinler hızlı ve etkin şekilde takibi sağlanıp sonuçlandırılmaktadır.

 

İŞGÜM İZNİ

İSGÜM KONTROL BELGESİ NEDİR?

 • İsgüm Kontrol Belgesi boya, organik çözücü, tiner, toluen, white spirit gibi solvent içeren kimyasalların ithalatında gümrük mevzuatınca gerekli olan bir izin belgesidir.
 • İthal edilmek istenilen ürün ithalatın yapılacağı Gümrük Kapısına gelmeden, İsgüm Kontrol Belgesi nin alınmış olması gerekmektedir. İthal Ürün gümrüğe geldikten sonra İsgüm Kontrol Belgesi müracaat işlemlerine başlanılması, gerekli başvurularda bulunularak izinlerinin alınması işlemleri de şirketimizce ivedilikle gerçekleştirilmektedir.