İthalat

Emir Gümrük > Services > İthalat

İthalat İşlemleri için sunduğumuz hizmetleri keşfedin.

İhtiyaçlarınıza uygun hizmeti bulmak için bize danışın.

Eşyanın varış ihbarının tarafımıza iletilmesinden sonra Emir Gümrük Müşavirliğinin ithalat dosyası takip süreci başlar ancak öncesinde eğer ihtiyaç duyulursa ithal edilmesi planlanan eşyanın Gümrük Tarifesinin tespiti yapılır.

• Ordinonun alınması,
• Beyannamenin hazırlanması ve vergilerin hesaplanması,
• Detaylı masraf dökümünün müşteriye bildirilmesi,
• Elektronik ortamda Beyanname tescili,
• Eşyanın Muayene edilmesi
• Eşyanın gerektiği hallerde ilgili Resmi Kurum-Kuruluşlara (TSE, Kimyahane,vb.) sevki, takibi ve sonuçlandırılması
• Beyannamenin kapatılıp blokenin kaldırılması
• Vergilerin yatırılması,
• Gümrük işlemi biten eşyanın nakliyeciye teslimi,
• Dosyanın ilgili tüm belgelerinin dijital arşive aktarılması,
• Tek hizmet faturası ile muhasebeleştirme ve dosyanın kuryemiz ile müşteriye gönderilmesi.