İş Güvenliği ve Sağlık Politikası

Emir Gümrük > İş Güvenliği ve Sağlık Politikası

İş Güvenliği ve Sağlık Politikası

 

EMİR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ; kendi sorumluluk sahası içerisinde bulunan çalışanlarının ve yine misafir olarak ağırladığı diğer kişilerin güvenlikleri ve sağlıkları ile birlikte, araç-gereç ve ekipmanlarının güvenliği ile de yakından ilgilenir ve gerekli tedbirleri alır. Bunun için yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde azami iş güvenliği ve sağlığı için bu konuda uzman danışmanlar nezaretinde gerekli eğitimleri sürekli olarak alır ve yenilikleri takip eder. Amaç iş güvenliği ve insan sağlığıdır. Bunun için;

  • Düzenli eğitim ve iş güvenliği ile ilgili yenilikleri aktarma programları,
  • Yasal mevzuat ve yönetmeliklere uygunluğun kontrolleri,
  • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kıyafet, alet, teçhizat ve ekipmanların kullanımı ve bu konudaki yeniliklerin takibi,
  • Yapılan eğitim programları ve uygulamalar ile güvenli ve huzurlu bir iş ortamının oluşturulması,
  • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli risk analizlerinin yapılarak, gerçekleşmesi muhtemel iş kazalarının asgari seviyelerde tutulması,
  • Çalışanlarının motivasyonu ve dikkatlerinin maximum oranda tutulması maksadıyla çeşitli etkinliklerin ve organizasyonların yapılması,

faaliyetlerine azami derecede önem vermekte ve temel prensip ve ilkeler olarak görmektedir.