Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler

Emir Gümrük > Mevzuat > Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
29 May
mevzuat
Menemen Serbest Bölgesinin Kurulup İşletilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8567)

MENEMEN SERBEST BÖLGESİNİN KURULUP İŞLETİLMESİ HAKKINDA KARAR Karar Sayısı: 8567 29.05.2024 Tarih ve 32560 Sayılı R.G. Menemen Serbest Bölgesinin kurulup işletilmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 2 nci maddesi gereğince karar verilmiştir. 28/5/2024 TARİHLİ VE 8567 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR MADDE 1 – (1) Menemen Serbest Bölgesini kurup işletmek üzere,...

Daha fazla görüntüle
29 May
mevzuat
Petrokimyasal Ürünlerin 27 Mayıs-2 Haziran 2024 Referans Fiyatları

Petrokimyasal Ürünlerin 27 Mayıs-2 Haziran 2024 Referans Fiyatları PETROKİMYASAL ÜRÜNLERİ REFERANS FİYATLARI AİT OLDUĞU DÖNEM: 27 Mayıs – 2 Haziran 2024 BİRİM : ABD DOLARI/TON GTİP ÜRÜN ADI (TÜRKÇE) ÜRÜN ADI (İNGİLİZCE) FİYAT ($/mt) FİYAT TÜRÜ* Min. Max. 2905.31.00.00.00 MONOETİLEN GLİKOL MONO ETHYLENE GLYCOL MEG CFR SE Asia 534 536 CFR SE ASIA 2905.31.00.00.00 MONOETİLEN GLİKOL MONO ETHYLENE GLYCOL CIF NWE 627 631 CIF NWE 2917.36.00.00.11 SAF TEREFTALİK ASİT PURE TEREPTHALIC ACID CFR SE ASIA 795 799 CFR SE ASIA 2902.41.00.00.00 ORTOKSİLEN ORTHOXYLENE FOB ARA 1430 1430 FOB ARA 2902.41.00.00.00 ORTOKSİLEN ORTHOXYLENE CFR SE ASIA 1109 1111 CFR SE ASIA 2902.43.00.00.00 PARAKSİLEN PARAXYLENE FOB ARA 1125 1130 FOB ARA 2926.10.00.00.00...

Daha fazla görüntüle
29 May
mevzuat
7511 Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

TÜRK TİCARET KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 7511 Kabul Tarihi: 23/5/2024 29.05.2024 Tarih ve 32560 Sayılı R.G. MADDE 1- 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun geçici 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle ve fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Buna rağmen geçiş sürecinin tamamlanamadığının tespit edilmesi halinde...

Daha fazla görüntüle
28 May
mevzuat
Genelge 2024-08 Antrepo dışında yapılacak elleçleme izni başvuru tarihi ile müşavirlerin çalışma bölgeleri ve rehber.pdf

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :E-82858591-010.06-00096123307 Konu   :Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Rehberi ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri Çalışma Bölgesi     GENELGE (2024/8)     10.9.2020 tarihli ve 31240 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği (11/1/2024 tarihli ve 32426 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile değişik)’nin...

Daha fazla görüntüle
25 May
mevzuat
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında `Tercihli Ticaret Anlaşması`nı Tadil Eden Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8512)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA “TERCİHLİ TİCARET ANLAŞMASI”NI TADİL EDEN PROTOKOL Karar Sayısı: 8512 25.05.2024 Tarih ve 32556 Sayılı R.G. 29 Nisan 2023 tarihinde Samsun’da imzalanan ve 7497 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında ‘Tercihli Ticaret Anlaşması’nı Tadil Eden Protokol”ün onaylanmasına, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı...

Daha fazla görüntüle
24 May
mevzuat
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasına Ek 1. Protokol’ün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8511)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE MALEZYA HÜKÜMETİ ARASINDAKİ SERBEST TİCARET ANLAŞMASINA EK 1. PROTOKOL’ÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR Karar Sayısı: 8511 24.05.2024 Tarih ve 32555 Sayılı Mükerrer R.G. 29 Eylül 2022 tarihinde Ankara`da imzalanan ve 7493 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasına Ek 1. Protokol”ün onaylanmasına, 9 sayılı...

Daha fazla görüntüle
23 May
mevzuat
Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 40)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 41)

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 40)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 41) Ticaret Bakanlığından: 23.05.2024 Tarih ve 32554 Sayılı R.G.  MADDE 1- 2/5/2024 tarihli ve 32534 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 40)’nin EK-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 2- Bu Tebliğ 2/5/2024 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE...

Daha fazla görüntüle
23 May
mevzuat
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/15)

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2024/15)  Ticaret Bakanlığından: 23.05.2024 Tarih ve 32554 Sayılı R.G. Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 28/2/2023 tarihli ve 32118 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/8) ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli “yalnız duvar tipi split klimalar”, “yalnız duvar tipi split...

Daha fazla görüntüle
22 May
mevzuat
Belirli Canlı Tırnaklı Hayvanların İthalatı ve Transit Geçişine İlişkin Hayvan Sağlığı Kurallarının Belirlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

BELİRLİ CANLI TIRNAKLI HAYVANLARIN İTHALATI VE TRANSİT GEÇİŞİNE İLİŞKİN HAYVAN SAĞLIĞI KURALLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK  Tarım ve Orman Bakanlığından: 22.05.2024 Tarih ve 32553 Sayılı R.G. MADDE 1- 20/9/2015 tarihli ve 29481 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belirli Canlı Tırnaklı Hayvanların İthalatı ve Transit Geçişine İlişkin Hayvan Sağlığı Kurallarının Belirlenmesine Dair Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “Uygulamanın ertelenmesi GEÇİCİ...

Daha fazla görüntüle
22 May
mevzuat
Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 89) (Ret ve İade İşlemlerinin Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar)

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 89) (RET VE İADE İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR)  Hazine ve Maliye Bakanlığından: 22.05.2024 Tarih ve 32553 Sayılı R.G. BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, nakden veya mahsuben tahsil edilen tutarlardan mevzuatı gereğince yapılan ret ve iade işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesini sağlamaktır....

Daha fazla görüntüle