NEWS

Emir Gümrük > Mevzuat
19 Tem
mevzuat
19.07.2024 98855382 Antrepo işleticilerince verilen götürü teminat tutar değişimi için verilen sürenin 20 eylüle uzatıldığı

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :E-40216608-157.02.01-00098855382 Konu   :Götürü Teminat – Süre Uzatımı     19.07.2024 / 98855382 DAĞITIM YERLERİNE     Bilindiği üzere, 20.04.2024 tarihli ve 32523 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesi ile Gümrük Yönetmeliğinin 527 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan antrepo işleticilerince verilen götürü teminat...

Daha fazla görüntüle
18 Tem
mevzuat
Etil Alkol, Metanol ve Suma Üretim Miktarı ile Etil Alkol ve Metanol Depolarındaki Stok Hareketlerinin Tespitine, Ürünlerin Ticaretine İlişkin Yöntemin Belirlenmesine, Verilerin Toplanmasına ve Ürünlerin Nakline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (No: 2024/14)

Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, yurt içinde üretilen etil alkol, metanol ve suma ile ithal edilen etil alkol ve metanolün üretim ve/veya ithalat miktarları ile depolardaki stok hareketlerinin tespitine, ürünün piyasa arz zinciri içindeki hareketinin elektronik ve fiziki olarak takibine, faaliyetlerin elektronik ortamda izlenmesine ve kayıt altına alınmasına yönelik kurulacak sistem ile satıcıların ve...

Daha fazla görüntüle
18 Tem
mevzuat
Genelge 2024-13 YGM rehberi ve çalışma bölgeleri hakkındaki genelgenin elleçleme bölümünde değişiklik

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :E-82858591-010.06-00098699328 Konu   :Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Rehberi     GENELGE (2024/13)     Bilindiği üzere 10/9/2020 tarihli ve 31240 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği (11/1/2024 tarihli ve 32426 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile değişik)’nin uygulanmasına ilişkin usul ve...

Daha fazla görüntüle
17 Tem
mevzuat
Genelge 2024-13 YGM rehberi ve çalışma bölgeleri hakkındaki genelgenin elleçleme bölümünde değişiklik

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :E-82858591-010.06-00098699328 Konu   :Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Rehberi     GENELGE (2024/13)     Bilindiği üzere 10/9/2020 tarihli ve 31240 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği (11/1/2024 tarihli ve 32426 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile değişik)’nin uygulanmasına ilişkin usul ve...

Daha fazla görüntüle
17 Tem
mevzuat
Petrokimya Ürünlerin 16-21 Temmuz 2024 Referans Fiyatları

PETROKİMYASAL ÜRÜNLERİ REFERANS özellikleri AİT OLDUĞU DÖNEM: 16-21 Temmuz 2024 BİRİM : ABD DOLARI/TON GTİP ÜRÜN ADI (TÜRKÇE) ÜRÜN ADI (İNGİLİZCE) FİYAT ($/mt) FİYAT TÜRÜ* En az. Maksimum. 2905.31.00.00.00 MONOETİL GLİKOL MONO ETİLEN GLİKOL MEG CFR SE Asya 566 568 CFR Güneydoğu Asya 2905.31.00.00.00 MONOETİL GLİKOL MONO ETİLEN GLİKOL CIF NWE 614 618 CIF YENİ 2917.36.00.00.11 SAF TEREFTALİK ASİT SAF TEREPTALİK ASİT CFR GÜNEYDOĞU ASYA 794 798 CFR Güneydoğu Asya 2902.41.00.00.00 ORTOKSİLEN ORTOKSİLEN FOB ARA 1280 1280 FOBARA​ 2902.41.00.00.00 ORTOKSİLEN ORTOKSİLİN CFR GÜNEYDOĞU ASYA 1099 1101 CFR Güneydoğu Asya 2902.43.00.00.00 PARAKSİLEN PARAKSİLEN FOB ARA 1140 1140 FOBARA​ 2926.10.00.00.00 AKRİLONİTRİL AKRİLONİTRİL CIF ARA 1398 1402 CIF ARA 2902.30.00.00.00 TOLUEN...

Daha fazla görüntüle
16 Tem
mevzuat
09.07.2024 98601737 Elektronik sigara elektronik nargile ile aksam yedek parça ve solüsyonlarının antrepoya alınmaması

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :E-40216608-131.99[GGM-004]-00098601737 Konu   :Elektronik Sigara Cinsi Eşyanın Antrepoya Alınmasına İzin Verilmemesi     09.07.2024 / 98601737 DAĞITIM YERLERİNE     Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 55 inci maddesinini ikinci fıkrası; “Cumhurbaşkanı; kamu ahlakı, kamu düzeni, kamu güvenliği, insan, hayvan ve bitki sağlık ve hayatlarının korunması, sanatsal, tarihi veya arkeolojik değeri olan...

Daha fazla görüntüle
16 Tem
mevzuat
Genelge 2024-12 Jandarma Genel Komutanlığı KDV istisna belgesinin 1061 kod ile tek pencere sistemine alındığı

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :E-73421605-106.05-00098525154 Konu   :Genelge-TPS-Jandarma Gn Kom-KDV İstisna Belgesi     GENELGE (2024/12)     20.03.2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi`nin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir. Konuya ilişkin olarak, 3065 sayılı KDV Kanunu ve KDV...

Daha fazla görüntüle
09 Tem
mevzuat
Petrokimyasal Ürünlerin 8-14 Temmuz 2024 Referans Fiyatları

PETROKİMYASAL ÜRÜNLERİ REFERANS FİYATLARI AİT OLDUĞU DÖNEM: 8-14 Temmuz 2024 BİRİM : ABD DOLARI/TON GTİP ÜRÜN ADI (TÜRKÇE) ÜRÜN ADI (İNGİLİZCE) FİYAT ($/mt) FİYAT TÜRÜ* Min. Max. 2905.31.00.00.00 MONOETİLEN GLİKOL MONO ETHYLENE GLYCOL MEG CFR SE Asia 556 558 CFR SE ASIA 2905.31.00.00.00 MONOETİLEN GLİKOL MONO ETHYLENE GLYCOL CIF NWE 610 614 CIF NWE 2917.36.00.00.11 SAF TEREFTALİK ASİT PURE TEREPTHALIC ACID CFR SE ASIA 802 806 CFR SE ASIA 2902.41.00.00.00 ORTOKSİLEN ORTHOXYLENE FOB ARA 1290 1350 FOB ARA 2902.41.00.00.00 ORTOKSİLEN ORTHOXYLENE CFR SE ASIA 1139 1141 CFR SE ASIA 2902.43.00.00.00 PARAKSİLEN PARAXYLENE FOB ARA 1130 1140 FOB ARA 2926.10.00.00.00 AKRİLONİTRİL ACRYLONITRILE CIF ARA 1448 1452 CIF ARA 2902.30.00.00.00 TOLUEN TOLUENE FOB ARA...

Daha fazla görüntüle
09 Tem
7519 Türk Sivil Havacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

TÜRK SİVİL HAVACILIK KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA VE 655 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 7519 Kabul Tarihi: 4/7/2024 09.07.2024 Tarih ve 32597 Sayılı R.G. MADDE 1- 14/4/1341 tarihli ve 618 sayılı Limanlar Kanununun 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 10- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, deniz ve içsular ulaşımını geliştirmek ve serbest, adil, sürdürülebilir bir rekabet...

Daha fazla görüntüle
09 Tem
mevzuat
09.07.2024 98553790 MEDOS elektronik A.TR belgelerinin 8 Temmuz itibariyle gümrük memurlarınca imzalanmayacağı

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :E-20117910-180.01-00098553790 Konu   :A.TR Dolaşım Belgelerine Islak İmza Tatbik Edilmesi Uygulamasına Son Verilmesi     09.07.2024 / 98553790 DAĞITIM YERLERİNE     İlgi      :02.05.2024 tarih ve 96374360 sayılı yazımız. İlgide kayıtlı yazımızda; Avrupa Komisyonunun, 1 Mayıs 2024 tarihinden itibaren MEDOS üzerinden elektronik ortamda düzenlenen A.TR Dolaşım Belgesinin Covid-19 salgını kapsamında alınan önlemlerin...

Daha fazla görüntüle