İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı-8689)

Emir Gümrük > Mevzuat > Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler > İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı-8689)

İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı-8689)

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler

0:00 0:00
100

İTHALATTA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARARDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

Karar Sayısı: 8689

30.06.2024 Tarih ve 32588 Sayılı R.G.

Ekli “İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun, 7260 sayılı Kanun ve 7497 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

MADDE 1- 31/12/2020 tarihli ve 3351 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararın eki Ek-1 sayılı tabloda yer alan ve aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) belirtilen eşyaya ilişkin satırlar karşılarında gösterildiği şekilde değiştirilmiş ve aynı tabloya aşağıdaki dipnot eklenmiştir.

3917.21.10.00.00 (19) 0 0 10,0 7,5 10,0 10,0 10,0 10,0
6305.32.19.00.00 (19) 0 0 20,0 0 20,0 20,0 20,0 20,0
6305.33.90.00.00 (19) 0 0 20,0 0 20,0 20,0 20,0 20,0
7606.11.91.00.00 (19) 0 0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

“(19) Azerbaycan Cumhuriyeti menşeli olanlar için %0 uygulanır.”

MADDE 2- Bu Karar 1/7/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Sıra No 5106   Sıra No 5107   Sıra No 5108   Sıra No 5109   Sıra No 5110

Yazar: Bahar Çakıroğulları