İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Emir Gümrük > Mevzuat > Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler > İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler

0:00 0:00
100

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2024/6)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından: 31.05.2024 Tarih ve 32562 Sayılı R.G.

MADDE 1- 17/5/2024 tarihli ve 32549 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/6)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

GTİP Eşyanın Tanımı Birim Gümrük Kıymeti

(ABD Doları)*

3921.90.60.00.11 Polietilenden olanlar (Yalnız mesnedi şerit ve benzerlerinden dokunmuş mensucattan olanlar) 2,5 $/Kg
8208.30.00.00.00 Gıda sanayiinde kullanılan makinalara veya mutfak cihazlarına mahsus olanlar ( Yalnız 8509.40 gümrük tarife pozisyonlu gıda maddelerini öğütücü ve/veya karıştırıcı elektrikli ev cihazlarının kesici, öğütücü ve doğrayıcı uçları) 25 $/Kg
8301.40.11.00.00 Silindirli kapı kilitleri (topuzlu, elektromekanik, elektromanyetik, tam elektronik olanlar hariç) 20 $/Kg
8301.40.19.00.11 Soğuk hava depolarına mahsus olanlar (topuzlu, elektromekanik, elektromanyetik, tam elektronik olanlar hariç) 20 $/Kg
8301.40.19.00.19 Diğerleri (topuzlu, elektromekanik, elektromanyetik, tam elektronik olanlar hariç) 20 $/Kg
8301.60.00.00.11 Kapı kilidi silindirleri (barel) 15 $/Kg
8301.60.00.00.19 Diğerleri 15 $/Kg
9105.21.00.00.00 Elektrikle çalışanlar 3,5 $/Adet
9609.10.10.00.00 “Kurşunları” grafitten olanlar 30 $/Kg
9609.10.90.00.00 Diğerleri 30 $/Kg
9613.10.00.00.00 Tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmakları 0,08 $/Adet
9613.20.00.00.11 Ateşleme sistemi elektrikli olanlar 0,16 $/Adet
9613.20.00.00.19 Diğer ateşleme sistemli olan doldurulabilen gazlı cep çakmakları 0,08 $/Adet

Kg: Brüt Ağırlık

 

MADDE 2- Bu Tebliğ 16/6/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Sıra No 5087   Sıra No 5088   Sıra No 5089   Sıra No 5090   Sıra No 5091

Yazar: Bahar Çakıroğulları