İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı-8688)

Emir Gümrük > Mevzuat > Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler > İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı-8688)

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı-8688)

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler

0:00 0:00
100

İTHALAT REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN

KARAR

Karar Sayısı: 8688

30.06.2024 Tarih ve 32588 Sayılı R.G.

Ekli “İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 nci, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun, 7260 sayılı Kanun ve 7497 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

MADDE 1- 31/12/2020 ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede yer alan “8. FASIL” başlıklı tabloda bulunan ve aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) belirtilen eşyaya ilişkin  satırlar karşılarında gösterildiği şekilde değiştirilmiş ve aynı tabloya aşağıdaki dipnot eklenmiştir.

0813.40.95.00.11 17 15,4 15,4 0 0 15,4 0 0 9,2 7,7 15,4 15,4 15,4
0813.40.95.00.12 17 15,4 15,4 0 0 15,4 0 0 9,2 7,7 15,4 15,4 15,4
0913.40.95.00.19 17 15,4 15,4 0 0 15,4 0 0 9,2 7,7 15,4 15,4 15,4

”(17) Azerbaycan Cumhuriyeti menşeli olanlar için DÜ sütununda  yer alan gümrük vergisinin %50’si uygulanır”

MADDE 2- Aynı Karara ekli II sayılı listede yer alan “72. FASIL” başlıklı tabloda bulunan ve aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) belirtilen eşyaya ilişkin satırlar karşılarında gösterildiği şekilde değiştirilmiş ve aynı tabloya aşağıdaki dipnotlar eklenmiştir.

7207.11.14.00.00 0 0 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5(8)
7207.20.15.00.00 0 0 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5(8)
7213.91.10.00.00 0 0 30 30 30 30 30 30(9)
7214.99.10.00.00 0 0 30 30 30 30 30 30(9)

“(8) Azerbaycan Cumhuriyeti menşeli olanlar için %11,3 uygulanır”

“(9) Azerbaycan Cumhuriyeti menşeli olanlar için %15 uygulanır.”

MADDE 3-Bu Karar 1/7/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıra No 5105   Sıra No 5106   Sıra No 5107   Sıra No 5108   Sıra No 5109

Yazar: Bahar Çakıroğulları