Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat 2006-12)nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2024-2)

Emir Gümrük > Mevzuat > Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler > Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat 2006-12)nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2024-2)

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat 2006-12)nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2024-2)

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler

0:00 0:00
100

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(İHRACAT: 2024/2)

Ticaret Bakanlığından:14.06.2024 Tarih ve 32576 Sayılı R.G. 

MADDE 1- 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nin geçici 37 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce ve 1/1/2021 tarihinden sonra düzenlenmiş ve ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış olan 71.08, 7112.91, 7113.19 tarife pozisyonları dışındaki eşya için düzenlenmiş dahilde işleme izinlerine, bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 (altı) ay içerisinde Bakanlığa müracaatta bulunulması kaydıyla, bu müracaatın uygun görüldüğü tarihten itibaren izin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre verilir.”

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Sıra No 5094   Sıra No 5095   Sıra No 5096

Yazar: Bahar Çakıroğulları