11.06.2024 97774940 Gümrük müşavirliği ve yardımcılığı 2024 yılı sınavları için duyuru ve başvuru formu örneği

Emir Gümrük > Mevzuat > Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler > 11.06.2024 97774940 Gümrük müşavirliği ve yardımcılığı 2024 yılı sınavları için duyuru ve başvuru formu örneği

11.06.2024 97774940 Gümrük müşavirliği ve yardımcılığı 2024 yılı sınavları için duyuru ve başvuru formu örneği

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler

0:00 0:00
100

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :E-82858591-161.99[GMD – SINAV 2024]

Konu   :2024 Yılı Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavları

 

 

11.06.2024 / 97774940

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

4458 sayılı Gümrük Kanununun geçici 6 ncı maddesi uyarınca 2024 yılı Kasım ayında Ankara`da yapılması planlanan gümrük müşavirliği yazılı ve gümrük müşavir yardımcılığı sınavlarına katılacak adayların 26.06.2024-02.08.2024 tarihleri arasında kayıtlı bulundukları Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine başvuru formu ve formda kayıtlı belgelerle birlikte müracaat ederek ön kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Belirtilen tarihlerde ön kayıt yaptırmayan adayların sonraki sınav müracaatları kabul edilmeyecektir. Başvuruda, sınav öncesi istenilen belgeler ile adayların beyanı esas alınacak, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 227 ve 228 inci maddeleri ile geçici 6/1 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerinde yer alan koşulları taşımadığı halde sınava giren adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

Ön kayıt yaptıracak adaylar tarafından doldurulan sınav başvuru formu istenilen diğer belgeler ile bir dosya halinde ilgili Bölge Müdürlüklerine teslim edilecektir. Ön kaydı kabul eden memurun başvuru formunda belirtilen kısma tarih ve imza atması zorunludur.

Gümrük müşavirliği ve gümrük müşavir yardımcılığı yazılı sınavlarına başvuruları kabul edilen adayların listesi (ekte bir örneği gönderilen şekle uyumlu olmak suretiyle) excel formatında, adayın; T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, cinsiyeti, baba adı, müşavir yardımcısı izin belge numarası, cep telefonu numarası büyük harflerle olmak üzere her bir bilgi başlığı ayrı bir hücreye gelecek şekilde elektronik ortamda ve yazılı olarak 09.08.2024 tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğümüze gönderilecektir.

Mağduriyet yaşanmaması açısından aday bilgilerinin listelere doğru olarak kaydedilmesi ve kaydedilen bilgilerin hafızaya alınması hususunda gerekli özenin gösterilmesi gerekmekte olup, ön kayıtlarla ilgili tereddüt olması halinde, tereddüt konusu husus Genel Müdürlüğümüze intikal ettirilecek ve alınacak cevaba göre işlem yapılacaktır.

Bölge Müdürlüklerince ön kayıt başvuru tarihleri ile istenilen bilgi ve belgeler ilan panolarına asılmak suretiyle adaylara duyurulacaktır.

Sınava ilişkin diğer hususlar, “www.ticaret.gov.tr” adresinde ayrıca duyurulacaktır.

Diğer taraftan; sınava gireceklerin bulunması halinde sınavlarda önlem alınmasını gerektirecek engel durumu ve engel grubuna ilişkin bilgilerinin de gerekli raporu ile birlikte bildirilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Kadir TURSUN

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı

 

 

 

 

EKLER:

1-Başvuru formu örneği

2-Örnek excel sayfası (2 Adet)

 

 

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri ( Gereği için)

Tüm Gümrük Müşavirleri Dernekleri ( Bilgi için ) (Ekler gönderilmeyecektir.)

 

 

 

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ /GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVLARI

BAŞVURU FORMU

ADAY NO

Adayın Başvurduğu sınav       Gümrük Müşavirliği Yazılı Sınavı                              Fotoğraf

Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavı

 

 

Kimlik Bilgileri                                   T.C Kimlik No:                                   Doğum Yeri    :

Adı                  :                       Doğum Tarihi  :

Soyadı             :                       Cinsiyeti          :

Baba Adı         :

 

Eğitim Bilgileri                         Üniversite :                             Bitirme Yılı     :

Fakülte :                                 Varsa Denklik :

Bölüm :                                  Bilgisi

 

Gümrük Müşavir Yardımcısı ve

Stajyerlerin Kayıtlı olduğu Bölge Müdürlüğü :

 

İletişim Bilgileri                      Adres   :

İlçe/İl   :                                   Telefon(Cep)

e-posta :                                   Telefon(Ev)

 

01.01.2024 tarihi itibariyle Gümrük Müşavirinin yanında sigortalı olarak çalışılan süre toplamı      :

Adli Sicil Kaydı                      Sabıkakaydıvar :                     Nedeni :

Sabıka Kaydı Yok :

 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi bir görevde bulunup bulunmadığı, bulunmuş ise çalıştığı kurum, işe başlayış tarihi, ayrıldığı tarih, kurum sicil numarası, memuriyetten cezaen çıkarılıp çıkarılmadığı:

Daha önce girdiği Gümrük müşavirliği sınavları:

 

2000 EVET HAYIR 2001 EVET HAYIR 2019 EVET HAYIR
2002 EVET HAYIR 2005 EVET HAYIR 2021 EVET HAYIR
2006 EVET HAYIR 2008 EVET HAYIR 2022 EVET HAYIR
2011 EVET HAYIR 2012 EVET HAYIR 2023 EVET HAYIR
2013 EVET HAYIR 2014 EVET HAYIR EVET HAYIR
2015 EVET HAYIR 2016 EVET HAYIR EVET HAYIR
2017 EVET HAYIR 2018 EVET HAYIR EVET HAYIR

 

Daha önce girdiği Gümrük müşavir yardımcılığı sınavları:

2000 EVET HAYIR 2001 EVET HAYIR 2019 EVET HAYIR
2002 EVET HAYIR 2005 EVET HAYIR 2021 EVET HAYIR
2006 EVET HAYIR 2008 EVET HAYIR 2022 EVET HAYIR
2011 EVET HAYIR 2012 EVET HAYIR 2023 EVET HAYIR
2013 EVET HAYIR 2014 EVET HAYIR EVET HAYIR
2015 EVET HAYIR 2016 EVET HAYIR EVET HAYIR
2017 EVET HAYIR 2018 EVET HAYIR EVET HAYIR

 

Sınav duyurusunu okudum. Duyuruda belirtilen şartlara sahibim. Başvuru formu ve başvuru evraklarında beyan edilen bilgi ve belgelerin gerçek olduğunu ve sınav duyurusunda belirtilen şartlara uyacağımı beyan ve taahhüt ederim.

Başvuru sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır, düzenlenen izin belgesi iptal edilir ve haklarında TCK’nın ilgili maddeleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulur.

 

 

ADI SOYADI

İmza ve Tarih

 

 

 

Kabul Memuru

Adı Soyadı İmzası

 

 

 

EKLER:

1-2-Kapaklı telli naylon dosya

2- Gümrük Müşavir Yardımcılığı İzin Belgesi fotokopisi (Gümrük Müşavirliği Sınavına girenler için)

 

Sıra No 5092   Sıra No 5093   Sıra No 5094   Sıra No 5095   Sıra No 5096

Yazar: Bahar Çakıroğulları