05.05.2024 96458307 AB ye sunulan 1 Mayıs öncesi düzenlenen A.TR lerde ıslak imza olmayanların da kabul edileceği

Emir Gümrük > Mevzuat > Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler > 05.05.2024 96458307 AB ye sunulan 1 Mayıs öncesi düzenlenen A.TR lerde ıslak imza olmayanların da kabul edileceği

05.05.2024 96458307 AB ye sunulan 1 Mayıs öncesi düzenlenen A.TR lerde ıslak imza olmayanların da kabul edileceği

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler

0:00 0:00
100

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Sayı     :E-16934678-180.01

Konu   :A.TR Dolaşım Belgelerine Islak İmza Tatbik Edilmesi

 

 

05.05.2024 / 96458307

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

Avrupa Komisyonu’ndan alınan 2 Mayıs 2024 tarihli ve 3217940 sayılı bir örneği ekli yazıda, Komisyon’un A.TR Dolaşım Belgelerinde ıslak imza yerine QR kod bulunmasını hukuki ve teknik açıdan değerlendireceği, bu değerlendirme sonuçlanıncaya kadar Türk Gümrük İdaresi’nin elektronik ortamda düzenlenen A.TR Dolaşım Belgelerine 1 Mayıs 2024 tarihinden başlayarak ıslak imza tatbik etmesinin istendiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, Gümrükler Genel Müdürlüğünün 2.5.2024 tarihli ve 96374360 barkod numaralı yazısıyla ikinci bir talimata kadar MEDOS üzerinden elektronik ortamda düzenlenen ve QR kod içeren A.TR Dolaşım Belgelerinin 12 no.lu gümrük vizesi hanesinin ayrıca gümrük memurlarımızca imzalanması gerektiği ifade edilmiştir.

Avrupa Komisyonu’nun anılan yazısında da belirtildiği üzere, 1 Mayıs 2024 tarihi ve öncesinde düzenlenmiş olup; eşyanın sevk halinde olması, geçici depolama yerinde beklemesi, antrepoda bulunması vb. sebeplerle 1 Mayıs 2024 tarihi ve sonrasında Avrupa Birliği (AB) gümrüklerine sunulabilen ve ıslak imza içermeyen A.TR Dolaşım Belgelerinin ıslak imzalı addedilmesi amacıyla Bakanlığımızca bir genel kabul metni hazırlanarak Avrupa Komisyonu’na iletilecektir.

Bu kapsamda, 1 Mayıs 2024 tarihi ve Öncesinde düzenlenmiş olması nedeniyle üzerinde ıslak imza bulunmayan A.TR Dolaşım Belgelerinin AB gümrüklerince kabul edilmesinin önünde bir engel bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

Hüsnü DİLEMRE

Bakan a.

Genel Müdür

 

 

 

 

Ek: Avrupa Komisyonu yazısı

 

 

 

Dağıtım:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığına

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanlığına

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanlığına

Ankara, Bursa, İzmir, İstanbul, Mersin Gümrük Müşavirleri Derneklerine

Uluslararası Nakliyeciler Derneğine

Sıra No 5051   Sıra No 5052   Sıra No 5053   Sıra No 5054   Sıra No 5055

Yazar: Bahar Çakıroğulları