Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yayınlayan: admin
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler

YAKALAMA, GÖZALTINA ALMA VE İFADE ALMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Adalet Bakanlığından: 22.07.2022 tarih ve 31900 sayılı R.G.

MADDE 1- 1/6/2005 tarihli ve 25832 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bende aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Müdafi şüpheliye bütün kanunî haklarını hatırlatabilir.”

“Müdafiîn beyanı ve her türlü müdahalesi tutanağa geçirilir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-D ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

Ek için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/07/20220722-7.htm

Yazar: admin