Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi ile İlgili 2022-17 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi ile İlgili 2022-17 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi ile İlgili 2022-17 Sayılı Cumhurbaşkanlığı GenelgesiULUSAL TEKNOLOJİ GİRİŞİMCİLİĞİ STRATEJİSİ İLE İLGİLİ 2022/17 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI GENELGESİ

Cumhurbaşkanlığından: 27.10.2022 tarih ve 31996 sayılı R.G.

Konu   :Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi

 

 

GENELGE

2022/17

 

 

Ülkemizde yüksek katma değerli ve kritik teknolojik ürünlerin yerli ve milli imkânlarla geliştirilmesi ve üretilmesi ile ulusal düzeyde teknolojik atılımı hedefleyen Milli Teknoloji Hamlesini gerçekleştirme yolundaki faaliyetler ve ilerlemeler hız kazanmıştır. Bu süreçte en önemli faaliyet alanlarından birisi teknoloji odaklı girişimciliktir.

Yenilikçi, yüksek katma değerli teknolojik girişimler hızlı büyüme potansiyeli ve küresel pazara açılma kapasiteleri ile ekonomik ve toplumsal değer üretimi sürecinin öncüsü haline gelmiştir. Son dönemde ulusal teknoloji girişimlerinin sergilediği başarılı performans da bu alanın önemini ve ülkemizin sahip olduğu potansiyeli belirginleştirmektedir.

Bu itibarla, teknoloji girişimciliğinin gelişim hızının artırılarak teknoloji girişimciliği ekosisteminin daha da güçlendirilmesi amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili paydaşlarla iş birliği içinde hazırlanan “Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi” Bakanlığın resmî internet adresinde (www.sanayi.gov.tr) yayımlanacaktır.

Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi kapsamında yürütülecek çalışmalarda ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımın ilgili kurum ve kuruluşlarca hassasiyetle yerine getirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Sıra No 4213   Sıra No 4214   Sıra No 4215   Sıra No 4216   Sıra No 4217

Yazar: Bahar Çakıroğulları