Ulusal Sürdürülebilir Kalkınma Koordinasyon Kurulu ile İlgili 2022-12 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Ulusal Sürdürülebilir Kalkınma Koordinasyon Kurulu ile İlgili 2022-12 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Yayınlayan: admin
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler

Ulusal Sürdürülebilir Kalkınma Koordinasyon Kurulu ile İlgili 2022-12 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

ULUSAL SÜRDÜRÜLEBILIR KALKINMA KOORDINASYON KURULU

GENELGE 2022/12

Cumhurbaşkanlığından:19.07.2022 tarih ve 31897 sayılı R.G.

Konu   :Ulusal Sürdürülebilir Kalkınma Koordinasyon Kurulu

Sürdürülebilir kalkınma gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneklerinden ödün vermeden günümüz ihtiyaçlarını karşılayan kalkınma olarak tanımlanmıştır. Yoksulluktan iklim değişikliğine, sağlıktan ekonomik büyümeye, eğitimden istihdama, kentleşmeden sanayileşmeye birçok konuyu bünyesinde barındıran ve 25 Eylül 2015 tarihinde Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesinde Ülkemiz tarafından kabul edilen, 17 amaç ve 169 hedeften oluşan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ile ilgili uygulamalarda etkin işbirliğinin sağlanması elzemdir.

Bu itibarla SKA’nın uygulanmasını ulusal düzeyde takip etmek ve koordinasyonu sağlamak üzere Strateji ve Bütçe Başkanı başkanlığında; tüm bakanlıkların ilgili bakan yardımcıları, Türk İşbiliği ve Koordinasyon Ajansı, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ve Türkiye İstatistik Kurumu başkanlarından oluşan Ulusal Sürdürülebilir Kalkınma Koordinasyon Kurulu (Kurul) kurulmuştur.

Kurulun çalışma usul ve esasları Kurul tarafından belirlenecek, sekretarya hizmetleri Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yürütülecektir. Kurul, sürdürülebilir kalkınma konularına ilişkin çalışmalarda bulunmak üzere ilgili temsilcilerin, uzmanların katılımı ile çalışma grupları oluşturabilecektir. Kurul toplantılarına gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, uluslar arası kuruluşlar, özel sektör temsilcileri ve konuyla ilgili uzmanlar davet edilebilecek ve çalışma gruplarında yer alabilecektir. SKA göstergeleri bazında gelişmeler, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca Kurula raporlanacaktır.

SKA ile ilgili çalışmaların kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon içinde etkin şekilde yürütülmesinde ve hedeflerin izlenmesi için ihtiyaç duyulan bilgi ve verinin temininde Kurula ve Kurulun koordinasyonunu yürüten Strateji ve Bütçe Başkanlığına gereken destek ve yardım titizlikle sağlanacaktır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Yazar: admin