Türkiye Cumhuriyeti ile EFTA Devletleri Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının İsviçre’nin İşlenmiş Tarım Ürünlerinde Türkiye’ye Tanıdığı Tavizleri Düzenleyen Ek III Tablo 2’sine Dair Düzeltmelerin 1 Ekim 2021 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8408)

Emir Gümrük > Mevzuat > Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler > Türkiye Cumhuriyeti ile EFTA Devletleri Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının İsviçre’nin İşlenmiş Tarım Ürünlerinde Türkiye’ye Tanıdığı Tavizleri Düzenleyen Ek III Tablo 2’sine Dair Düzeltmelerin 1 Ekim 2021 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8408)

Türkiye Cumhuriyeti ile EFTA Devletleri Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının İsviçre’nin İşlenmiş Tarım Ürünlerinde Türkiye’ye Tanıdığı Tavizleri Düzenleyen Ek III Tablo 2’sine Dair Düzeltmelerin 1 Ekim 2021 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8408)

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler

0:00 0:00
100

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE EFTA DEVLETLERİ ARASINDA SERBEST TİCARET ANLAŞMASININ İSVİÇRE’NİN İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİNDE TÜRKİYE’YE TANIDIĞI TAVİZLERİ DÜZENLEYEN EK III TABLO 2’SİNE DAİR DÜZELTMELERİN 1 EKİM 2021 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR

Karar Sayısı: 8408

27.04.2024 Tarih ve 32529 sayılı R.G

25 Haziran 2018 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile EFTA Devletleri Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının İsviçre’nin işlenmiş tarım ürünlerinde Türkiye’ye tanıdığı tavizleri düzenleyen Ek III Tablo 2’sine dair düzeltmelerin 1 Ekim 2021 tarihinden geçerli olmak üzere onaylanmasına. 7267 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

NORVEÇ KIRALİYETİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Kraliyet Dışişleri Bakanlığı, 25 Haziran 2018`de İzlanda`nın Sauðárkrókur şehrinde imzalanan EFTA Devletleri ve Türkiye Cumhuriyeti arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının (“Anlaşma”) Tarafı Devletlere saygılarını sunar ve Anlaşma`nın Depoziteri sıfatıyla Taraf Devletleri Anlaşmadaki bazı hatalar hakkında bilgilendirilmiş olduğunu bildirmekten onur duyar ve aşağıdaki düzeltmeleri önerir:

• Ek III Tablo 2 (İsviçre`nin işlenmiş tarım ürünlerinde Türkiye`ye tanıdığı tavizler):

Dört tarife satırı (2208.9010, 2208.9021, 2208.9022 ve 2208.9099) sehven Tablo 2`nin dışında bırakılmış.

Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği

Oslo

İzlanda Cumhuriyeti Büyükelçiliği

Oslo

Lihtenştayn Prensliği Dışişleri Ofisi

Vaduz

İsveç Konfederasyonu Büyükelçiliği

Oslo

Kopya: EFTA Sekreteryası

Cenevre

Tablo 2 (26.Sayfa) HS 2208 tarife pozisyonu (2017) altındaki doğru metin aşağıdaki gibidir:

 

AS Kodu

(2017)

Ürünlerin tanımı Uygulanan tercihli vergi oranı

(100 kg brüt başına CHF)

Uygulanan tercihli MFN vergi oranından düşülecek miktar

(100 kg brüt başına CHF)

2208 Alkol derecesi hacim itibariyle % 80`den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler
2208.20 – üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler
– – muhtevası 2 litreden fazla olan kaplarda olanlar
2208.2011 – – –  üzüm şarabının damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler 0
2208.2019 – – – diğerleri 0
– – muhtevası 2 litre veya daha az kaplarda olanlar
2208.2021 – – –  üzüm şarabının damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler 0
2208.2029 – – –  diğerleri 0
2208.30 – viskiler
2208.3010 – – muhtevası 2 litreden fazla olan kaplarda olanlar 0
2208.3020 – – muhtevası 2 litreden fazla olmayan kaplarda olanlar 0
2208.40 – rom ve fermente edilmiş şeker kamışı ürünlerinin damıtılmasıyla elde edilen diğer içkiler
2208.4010 – – muhtevası 2 litreden fazla olan kaplarda olanlar 0
2208.4020 – – muhtevası 2 litreden fazla olmayan kaplarda olanlar 0
2208.50 – cin ve geneva
– – muhtevası 2 litreden fazla olan kaplarda olanlar
2208.5011 – – –  cin 0
2208.5019 – – – diğerleri 0
– – muhtevası 2 litreden fazla olmayan kaplarda olanlar
2208.5021 – – –  cin 0
2208.5029 – – –  diğerleri 0
2208.60 – votka
2208.6010 – – muhtevası 2 litreden fazla olan kaplarda olanlar 0

 

 

AS Kodu (2017) Ürünlerin tanımı Uygulanan tercihli vergi oranı

(100 kg brüt başına CHF)

Uygulanan tercihli MFN vergi oranından düşülecek miktar

(100 kg brüt başına CHF)

2208.6020 – – muhtevası 2 litreden fazla olmayan kaplarda olanlar 0
2208.7000 – likörler ve kordiyallar 0
2208.90 – diğerleri
2208.9010 – – alkol derecesi hacim itibariyle % 80`den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol 0
– – kaplarda olan alkollü içkiler:
2208.9021 – – – 2 litreyi geçenler 0
2208.9022 – – –  2 litreyi geçmeyenler 0
2208.9099 – – –  diğerleri 0

 

Bakanlık, önerilen düzeltmelerin mutat bir düzeltme usulüne uygun olarak yapılabileceği görüşündedir.

15 Aralık 2022 tarihine kadar önerilen düzeltmelere herhangi bir itiraz gelmemesi halinde, önerilen düzeltmeler yukarıdakilere uygun olarak değiştirilmiş kabul edilecektir. 1 Şubat 2023 tarihinde, Ek III’teki düzeltilmiş Tablo 2, yürürlük tarihinden itibaren, hatalı olanın yerini alır.

İlgili metnin değiştirilmiş hali mümkün olan en kısa sürede Taraf Devletlere iletilecektir.

Kraliyet Dışişleri Bakanlığı, bu vesileyle Taraf Devletlere en derin saygılarını yeniden sunar.

Oslo, 28 Ekim 2022

NORVEÇ KRALİYETİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

EFTA Devletleri ile Türkiye Cumhuriyeti arasında 25 Haziran 2018`te İzlanda`nın Sauðárkrókur şehrinde imzalanan EFTA Devletleri ve Türkiye Cumhuriyeti arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması`nın Depoziteri sıfatıyla Norveç Hükümeti adına Kraliyet Dışişleri Bakanlığı, Taraf Devletlere saygılarını sunar ve söz konusu Anlaşma için önerilen düzeltmelerle birlikte 28 Ekim 2022 tarihli depoziter bildirimine başvurmaktan onur duyar.

Depoziter tarafından önerilen düzeltmelere herhangi bir itiraz gelmemiştir ve sonuç olarak, metin düzeltilmiş olarak kabul edilmektedir. 1 Şubat 2023 tarihinde, Ek III `teki düzeltilmiş Tablo 2, hatalı olanın yerini alacaktır.

Kraliyet Dışişleri Bakanlığı, bu vesileyle Taraf Devletlere en derin saygılarını yeniden sunar.

Oslo, 19 Aralık 2022

Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği

Oslo

İzlanda Cumhuriyeti Büyükelçiliği

Oslo

Lihtenştayn Prensliği Dışişleri Ofisi

Vaduz

İsveç Konfederasyonu Büyükelçiliği

Oslo

Kopya: EFTA Sekreteryası

Cenevre

 

Ek için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/04/20240427-6.pdf

 

Sıra No 5035   Sıra No 5036   Sıra No 5037   Sıra No 5038   Sıra No 5039

Yazar: Bahar Çakıroğulları