Türkiye-Birleşik Krallık Ortak Komitesinin Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Menşe Kuralları...

Türkiye-Birleşik Krallık Ortak Komitesinin Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Menşe Kuralları…

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler

Türkiye-Birleşik Krallık Ortak Komitesinin Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Menşe Kuralları…TÜRKİYE-BİRLEŞİK KRALLIK ORTAK KOMİTESİNİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI ARASINDA SERBEST TİCARET ANLAŞMASININ MENŞE KURALLARI VE MENŞE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN PROTOKOLÜNÜN EK MENŞE-2B’SİNİ (ELEKTRİKLİ AKÜMÜLATÖRLER VE ELEKTRİKLİ VASITALAR İÇİN GEÇİCİ LİSTE KURALLARI) TADİL EDEN EKLİ 1/2023 SAYILI KARARININ 1/1/2024 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR

Karar Sayısı: 8048

31.12.2023 Tarih ve 32416 5. Mükerrer Sayılı R.G.

Türkiye-Birleşik Krallık Ortak Komitesinin Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Menşe Kuralları ve Menşe İşlemlerine İlişkin Protokolünün Ek Menşe-2B’sini (Elektrikli Akümülatörler ve Elektrikli Vasıtalar İçin Geçici Liste Kuralları) Tadil Eden Ekli 1/2023 Sayılı Kararının 1/1/2024 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanmasına, 29/1/2021 tarihli 72666 sayılı Kanunun 1 inci maddesi 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

TÜRKİYE-BİRLEŞİK KRALLIK ORTAK KOMİTESİ`NİN

Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı arasında Serbest Ticaret Anlaşması`nın Menşe Kuralları ve Menşe İşlemlerine İlişkin Protokol`ün EK-Menşe 2B`sini (Elektrikli Akümülatörler ve Elektrik1i Vasıtalar için Geçici Liste Kuralları) tadil eden

21Aralık 2023 tarihli ve l/2023 SAYILI KARARI

 

TÜRKİYE-BİRLEŞİK KRALLIK ORTAK KOMİTESİ.

Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı arasında 29 Aralık 2020 tarihinde Ankara`da imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması (“Anlaşma”) ile Türkiye­ Birleşik Krallık Ortak Komitesinin 02/2021 sayılı Kararı ile tadil edilen Anlaşmaya Ek Menşe Kuralları ve Menşe İşlemlerine İlişkin Protokolü (“Protokol”) uyarınca;

İşbu Protokol`ün EK-Menşe 2B`sinin 31 Aralık 2026 tarihine kadar elektrikli akümülatörler ve elektrikli vasıtalar için ürüne özgü geçici kurallara yer verdiğini dikkate alarak;

İşbu Protokol`ün Ek 2`sinin bu ürünlerle ilgili olarak 1 Ocak 2027 tarihinde yürürlüğe girmesi varsayılan liste kurallarını düzenlediğini dikkate alarak;

Anlaşma`nın, Ortak Komite`ye Protokol ve Ekleri`nde değişiklik yapma yetkisi veren Madde 10.1’inin 4(c) bendi ve Madde 10.3’ünün 2`nci paragrafı ile işbu Protokol’ün Madde 33`ünü göz önünde bulundurarak;

 

AŞAĞIDAKI GİBİ KARAR VERMİŞLERDİR:

 

Madde 1

İşbu Protokol`ün EK-Menşe 2B`si, işbu Karar`ın Ek`inde yer alan metin ile değiştirilmiştir.

 

Madde 2

Bu Karar 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Ankara`da, 21 Aralık 2023 tarihinde, Türkçe ve İngilizce dillerinde ikişer nüsha olarak imzalanmıştır.

 

 

ORTAKKOMİTE Adına

Eşbaşkanlar

 

 

 

Hüsnü DİLEMRE                                                                 Marianne YOUNG

Genel Müdür                                                                        Elçi-Müsteşar

Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel                                Birleşik Krallık Büyükelçiliği                      

Müdürlüğü Ticaret Başkanlığı                                 Serbest Ticaret Anlaşması Ortak Komite

Serbest Ticaret Anlaşması Ortak Komite                                       Temsilcisi

Temsilcisi                                                                  Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına                                 Krallığı Hükümeti adına

 

TÜRKİYE-BİRLEŞİK KRALLIK ORTAK KOMİTESİ`NİN 1/2023 SAYILI KARARI`NIN EKİ

 

EK MENŞE-2B

ELEKTRİKLİ AKÜMÜLATÖRLER VE ELEKTRİKLİ VASITALAR İÇİN GEÇİCİ LİSTE

KURALLARI

 

Geçici liste kuralları (ürüne özgü kurallar olarak da bilinir) 14Nisan 2021`den 31 Aralık 2026`ya kadar geçerlidir.

 

Aşağıda yer alan 1.sütunda listelenen ürünler için, 2.sütunda listelenen liste kuralı, 14 Nisan 2021 tarihinden 31 Aralık 2026 tarihine kadar geçerli olacaktır.

 

Sütun 1 Sütün 2
Ürün tanımını içeren Armonize Sistemi sınıflandırması(2017) 14 Nisan 2021 tarihinden 31 Aralık 2026 tarihine kadar geçerli olan liste kuralı
85.07  
87.02, 87.03 ve 87.04 pozisyonlarında yer alan vasıtaların itilmesi için birincil elektrik gücü kaynağı olarak kullanılan türde ve Genellikle “pil paketleri” olarak anılan bir veya daha fazla pil hücresi veya pil modülü içeren akümülatörler ve bunları kendi aralarında birbirine bağlayacak devreler ATPD (ürünün yer aldığı alt pozisyon, dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden),

 

Menşeli olmayan pil hücrelerinden veya pil modüllerinden pil paketlerinin montajı;

 

veya

 

AMOG % 70 (FÇF) (kullanılan menşeli olmayan girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %70`ini geçmeyen imalat).

– 87.02, 87.03 ve 87.04 pozisyonlarında yer alan taşıtların itici gücü için birincil elektrik gücü kaynağı olarak kullanılan türde bir elektrik akümülatörüne dahil edilmek üzere tasarlanmış pil hücreleri, pil modülleri ve veya bunların parçaları TPD (ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden),

 

veya

 

AMOG %70 (FÇF) (kullanılan menşeli olmayan girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %70`ini geçmeyen imalat).

87.02-87.04
-harici elektrik güç kaynağına (“hibrit”) takılarak şarj edilebilenler dışında tahrik için motor olarak hem içten yanmalı motor hem de elektrik motoru olan vasıtalar;

 

AMOG %60 (FÇF) (kullanılan menşeli olmayan girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %60`ını geçmeyen imalat).

 

-harici elektrik güç kaynağına takılarak şarj, edilebilen tahrik motorları olarak hem içten yanmalı pistonlu motor hem de elektrik motoruna sahip vasıtalar (“fişli hibrit”);
– tahrik için sadece elektrik motorlu vasıtalar

 

 

Sıra No 4899   Sıra No 4900   Sıra No 4901   Sıra No 4902   Sıra No 4903

Yazar: Bahar Çakıroğulları