TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesine İlişkin Olarak 9-11 Şubat 2021 Tarihlerinde Kabul Edilen Ekli Değişikliklerin 25 Haziran 2022 Tarihinden Geçerli Olmak...

TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesine İlişkin Olarak 9-11 Şubat 2021 Tarihlerinde Kabul Edilen Ekli Değişikliklerin 25 Haziran 2022 Tarihinden Geçerli Olmak…

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesine İlişkin Olarak 9-11 Şubat 2021 Tarihlerinde Kabul Edilen Ekli Değişikliklerin 25 Haziran 2022 Tarihinden Geçerli Olmak…TIR KARNELERİ HİMAYESİNDE ULUSLARARASI EŞYA TAŞINMASINA DAİR GÜMRÜK SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN OLARAK 9-11 ŞUBAT 2021 TARİHLERİNDE KABUL EDİLEN EKLİ DEĞİŞİKLİKLERİN 25 HAZİRAN 2022 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR

Karar Sayısı: 6340

01.11.2022 tarih ve 32000 sayılı R.G.

14 Kasım 1975 tarihli “TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesi”ne ilişkin olarak 9-11 Şubat 2021 tarihinde kabul edilen ekli Değişikliklerin 25 Haziran 2022 tarihinden geçerli olmak üzere onaylanmasına, 244 sayılı kanunun 5 inci maddesi ile 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

 

Ek için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221101-1.pdf

 

Sıra No 4218   Sıra No 4219   Sıra No 4220   Sıra No 4221   Sıra No 4222

Yazar: Bahar Çakıroğulları