Tıbbi Tanı Kitlerinin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/19)`in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

Emir Gümrük > Mevzuat > Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler > Tıbbi Tanı Kitlerinin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/19)`in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

Tıbbi Tanı Kitlerinin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/19)`in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler

0:00 0:00
100

TIBBİ TANI KİTLERİNİN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2024/19)’İN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:15.05.2024 tarihli ve 32547 sayılı R.G

MADDE 1- 31/12/2023 tarihli ve 32416 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Tanı Kitlerinin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/19) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Sıra No 5060   Sıra No 5061   Sıra No 5062   Sıra No 5063   Sıra No 5064

Yazar: Bahar Çakıroğulları