Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 8154)

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 8154)

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR

Karar Sayısı: 8154

03.02.2024 Tarih ve 32449 Sayılı R.G.

Ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”ın yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası gereğince karar verilmiştir.

MADDE 1- 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2 nci maddesinin yirmibirinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen yarışmalar ile bu yarışmalara ilişkin eleme müsabakalarında en az on kez ülkemizi temsil ederek milli sporcu belgesi almış olanlar,”

MADDE 2- Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Esasları Cumhurbaşkanı yürütür.

Sıra No 4938   Sıra No 4939   Sıra No 4940

Yazar: Bahar Çakıroğulları