Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Karar Sayısı 6364

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Karar Sayısı 6364

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Karar Sayısı 6364SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR

Karar Sayısı: 6364

09.11.2022 tarih ve 32008 sayılı R.G.

Ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”ın yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası gereğince karar verilmiştir.

MADDE 1- 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2 nci maddesine yirmi dokuzuncu fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Kültür ve Turizm Bakanlığında Alevi-Bektaşi Cemevi Önderi pozisyon unvanı ile istihdam edilecek sözleşmeli personel, yukarıdaki hükümlere bağlı olmaksızın anılan Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre çalıştırılır. Alevi-Bektaşi Cemevi Önderi pozisyon unvanı ile istihdam edilecek sözleşmeli personel hakkında 12 nci maddenin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanmaz.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığında Alevi­ Bektaşi Kültür ve Cemevi Uzmanı pozisyon unvanı ile istihdam edilecek sözleşmeli personel, yukarıdaki hükümlere bağlı olmaksızın anılan Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara uygun olarak yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre çalıştırılır.

İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığında İç Güvenlik Uzmanı pozisyon unvanı ile istihdam edilecek sözleşmeli personel, yukarıdaki hükümlere bağlı olmaksızın anılan Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara uygun olarak yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre çalıştırılır.”

MADDE 2- Aynı Esasların eki 4 sayılı Cetvelin “A- SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYON UNVANLARI İLE ASGARİ NİTELİKLERİ GÖSTERİR CETVEL” bölümüne alfabetik olarak teselsül ettirilmek üzere aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

ALEVİ-BEKTAŞİ CEMEVİ ÖNDERİ Alevi-Bektaşilik yolunda temayüz etmiş olmak veya cemevlerinde erkan hizmeti yürütülmesinde bulunmuş olmak.

ALEVİ-BEKTAŞİ KÜLTÜR VE CEMEVİ UZMANI Alevi-Bektaşilik alanında uzmanlaşmış olmak ve alanıyla ilgili araştırma çalışmalarında bulunmuş olmak.

İÇ GÜVENLİK UZMANI İç güvenlik alanında uzmanlaşmış olmak ve alanıyla ilgili araştırına çalışmalarında bulunmuş olmak.

MADDE 3- Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Esasları Cumhurbaşkanı yürütür.

 

Sıra No 4236   Sıra No 4237   Sıra No 4238   Sıra No 4239   Sıra No 4240

Yazar: Bahar Çakıroğulları