Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4)

Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4)

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler

Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4)ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (III) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL

TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ NO: 4)

 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 12.01.2024 Tarih ve 32427 Sayılı R.G.

MADDE 1- 8/8/2015 tarihli ve 29439 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (III/C/1) bölümünün birinci paragrafında yer alan “vergi güvenliğini sağlamak amacıyla tütün mamulleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “, makaron” ibaresi, ikinci paragrafında yer alan “2402.90.00.00.00 (yalnız tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar)” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile 4813.10.00.80.00 (makaron)” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Tebliğin (III/C/1.1) bölümünün birinci paragrafında yer alan “sigara” ibaresinden sonra gelmek üzere “, makaron” ibaresi, son paragrafında yer alan “sigara” ibarelerinden önce gelmek üzere “ makaron ve” ibareleri eklenmiştir.

MADDE 3- Aynı Tebliğin (III/C/1.2) bölümünün birinci paragrafında yer alan “sigara” ibaresinden sonra gelmek üzere “, makaron” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4- Bu Tebliğ 1/1/2024 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

Sıra No 4908   Sıra No 4909   Sıra No 4910   Sıra No 4911   Sıra No 4912

Yazar: Bahar Çakıroğulları