Özbekistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar Sayısı 7319

Özbekistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar Sayısı 7319

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
Özbekistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar Sayısı 7319ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI ÜRÜNLERİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

(Karar Sayısı: 7319

22.06.2023 Tarih ve 32229 Sayılı R.G.

Ekli “Özbekistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun ve 7443 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

 

Ek için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/06/20230622-14.pdf

 

Sıra No 4637   Sıra No 4638   Sıra No 4639   Sıra No 4640   Sıra No 4641

Yazar: Bahar Çakıroğulları