Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler

KARAYOLU TAŞIT ARAÇLARININ İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(İTHALAT: 2024/7)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:  07.02.2024 Tarih ve 32453 Sayılı R.G.

MADDE 1- 31/12/2023 tarihli ve 32416 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/7)’in 3 üncü maddesinde yer alan tablodaki 87.03 gümrük tarife pozisyonuna (GTP) ait satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

87.03 Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (go-kart araçları hariç) (8703.10.11.00.00 GTİP’li arama kurtarma/acil müdahale amaçlı paletli araçlar hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil)

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Sıra No 4944   Sıra No 4945   Sıra No 4946   Sıra No 4947   Sıra No 4948

Yazar: Bahar Çakıroğulları