İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/9)`de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/9)`de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/9)`de Değişiklik Yapılmasına Dair TebliğİTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2017/9)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:29.05.2023 Tarih ve 32205 Sayılı R.G.

MADDE 1- 22/6/2017 tarihli ve 30104 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/9)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P. Eşya Tanımı Birim Gümrük Kıymeti

(ABD Doları/Ton*)

7013.10.00.10.00 Sofra ve mutfak işleri için olanlar 2500
7013.10.00.90.00 Diğerleri 2500
7013.22.10.00.00 El imali olanlar 5000
7013.22.90.00.00 Makina imali olanlar 4000
7013.28.10.00.00 El imali olanlar 1500
7013.28.90.00.00 Makina imali olanlar 1500
7013.33.11.00.00 Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış 6500
7013.33.19.00.00 Diğerleri 5000
7013.33.91.00.00 Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış 4500
7013.33.99.00.00 Diğerleri 4000
7013.37.10.00.00 Sertleştirilmiş camdan olanlar 1300
7013.37.51.00.00 Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış 1500
7013.37.59.00.00 Diğerleri 1500
7013.37.91.00.00 Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış 1500
7013.37.99.00.00 Diğerleri 1500
7013.41.10.00.00 EI imali olanlar 4500
7013.41.90.00.00 Makina imali olanlar 4000
7013.42.00.00.00 00C ile 3000C`ler arasındaki ısıda doğrusal genleşme katsayısı 5×10- 6/Kelvini geçmeyen (ısıya dayanıklı) camdan olanlar 1500
7013.49.10.00.00 Sertleştirilmiş camdan olanlar 1500
7013.49.91.00.00 EI imali olanlar 1500
7013.49.99.00.00 Makina imali olanlar 1500
7013.91.10.00.00 El imali olanlar 5500
7013.91.90.00.00 Makina imali olanlar 4500
7013.99.00.00.00 Diğerleri 1500

* Ton: Brüt Ağırlık

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden otuzuncu gün yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Sıra No 4625   Sıra No 4626   Sıra No 4627   Sıra No 4628

Yazar: Bahar Çakıroğulları