İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ No 2020-6 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ No 2020-6 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2020/6)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından: 29.03.2023 Tarih ve 32147 Sayılı R.G. 

MADDE 1- 28/2/2023 tarihli ve 32118 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Tebliğ 30/3/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Sıra No 4534   Sıra No 4535   Sıra No 4536   Sıra No 4537   Sıra No 4538

Yazar: Bahar Çakıroğulları