İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ No 2016-4 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ No 2016-4 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ No 2016-4 de Değişiklik Yapılmasına Dair TebliğİTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2016/4)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından: 28.02.2023 Tarih ve 32118 Sayılı R.G. 

MADDE 1- 25/6/2016 tarihli ve 29753 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/4)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P. Eşya Tanımı Birim Günlük Kıymeti

(ABD Doları/Kg*)

8409.91.00.00.11 Aluminyumdan silidir kapakları 20
8409.99.00.00.11 Aluminyumdan silidir kapakları 20

*Kg: Brüt Ağırlık                                                                        ”

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Sıra No 4489   Sıra No 4490   Sıra No 4491   Sıra No 4492   Sıra No 4493

Yazar: Bahar Çakıroğulları