İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Sayısı 7086

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Sayısı 7086

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
İTHALAT REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

Karar Sayısı: 7086

14.04.2023 Tarih ve 32163 Sayılı R.G

Ekli “İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

MADDE 1– 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının eki (II) sayılı sanayi ürünleri listesinde yer alan 38 inci fasıl için belirtilen (3) sayılı dipnot aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) DTÖ üyesi olmayan ülkeler (Azerbaycan Cumhuriyeti hariç) için %15 uygulanır.”

MADDE 2– Aynı Kararın eki (II) sayılı sanayi ürünleri listesinde yer alan 68 inci fasıl için belirtilen (1) sayılı dipnot aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) DTÖ üyesi olmayan ülkeler (Azerbaycan Cumhuriyeti hariç) için %15 uygulanır.”

MADDE 3– Aynı Kararın eki (II) sayılı sanayi ürünleri listesinde yer alan 70 inci fasıl için belirtilen (1) ve (2) sayılı dipnotlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) DTÖ üyesi olmayan ülkeler (Azerbaycan Cumhuriyeti hariç) için %20 uygulanır.

(2) DTÖ üyesi olmayan ülkeler (Azerbaycan Cumhuriyeti hariç) için %15 uygulanır.”

MADDE 4– Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5– Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Sıra No 4564   Sıra No 4565   Sıra No 4566   Sıra No 4567   Sıra No 4568

Yazar: Bahar Çakıroğulları