İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Sayısı 5985

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Sayısı 5985

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Sayısı 5985İTHALAT REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

Karar Sayısı: 5985

25.08.2022 tarih ve 31934 sayılı R.G.

Ekli “İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

İHRACAT DESTEKLERİ HAKKINDA KARAR

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

MADDE 1- 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararma ekli VII sayılı listeye (Nihai Kullanım Uygulaması Kapsamında İndirimli Gümrük Vergisinden Faydalanacak Tarım Ürünleri) aşağıdaki tabloda yer alan satırlar eklenmiştir.

0304.63.00.00.00 Nil Levreği (Lates niloticus) 1604.19 gümrük tarife pozisyonlu ürünler 0
0304.71.10.00.00 Pasifik morinası (Gadus macrocephalus) 1604.19 gümrük tarife pozisyonlu ürünler 0
0304.71.90.00.00 Diğerleri 1604.19 gümrük tarife pozisyonlu ürünler 0
0304.72.00.00.00 Haddock (Melanogrammus aeglefinus) 1604.19 gümrük tarife pozisyonlu ürünler 0
0304.73.00.00.00 Kömür balığı (Pollachius virens) 1604.19 gümrük tarife pozisyonlu ürünler 0
0304.74.11.00.00 Sığ su berlam balıkları (Merluccius capensis) ve derinsu berlam balıkları (Merluccius paradoxus) 1604.19 gümrük tarife pozisyonlu ürünler 0
0304.74.15.00.00 Arjantin berlam balıkları (Güneybatı Atlantik berlam balıkları) (Merluc-cuis hubbsi) 1604.19 gümrük tarife pozisyonlu ürünler 0
0304.74.19.00.00 Diğerleri 1604.19 gümrük tarife pozisyonlu ürünler 0
0304.74.90.00.00 Urophycis cinsi berlamlar 1604.19 gümrük tarife pozisyonlu ürünler 0
0304.75.00.00.00 Alaska mezgit balıkları (Theragra chalcogramma) 1604.19 gümrük tarife pozisyonlu ürünler 0
0304.79.10.00.00 Kutup morinası (Boreogadus saida türü balıklar) 1604.19 gümrük tarife pozisyonlu ürünler 0
0304.79.30.00.00 Mezgit balıkları (Merlangius merlangus) 1604.19 gümrük tarife pozisyonlu ürünler 0
0304.79.50.00.00 Mavi Grenadier (Macruronus novaezelandiae) 1604.19 gümrük tarife pozisyonlu ürünler 0
0304.79.80.00.00 Gelincik Balığı 1604.19 gümrük tarife pozisyonlu ürünler 0
0304.79.90.00.00 Diğerleri 1604.19 gümrük tarife pozisyonlu ürünler 0
0304.83.10.00.00 Yaldızlı pisi balığı (Pleuronectes platessa) 1604.19 gümrük tarife pozisyonlu ürünler 0
0304.83.90.00.00 Diğerleri 1604.19 gümrük tarife pozisyonlu ürünler 0
0304.89.21.00.00 Sebastes marinus türünden olanlar 1604.19 gümrük tarife pozisyonlu ürünler 0
0304.89.29.00.00 Diğerleri 1604.19 gümrük tarife pozisyonlu ürünler 0
0304.94.90.00.00 Diğerleri 1604.19 gümrük tarife pozisyonlu ürünler 0
0304.95.21.00.00 Pasifik morinası -Gadus macrocephalus 1604.19 gümrük tarife pozisyonlu ürünler 0
0304.95.25.00.00 Soğuksu morinası -Gadus morhua 1604.19 gümrük tarife pozisyonlu ürünler 0
0304.95.29.00.00 Diğerleri 1604.19 gümrük tarife pozisyonlu ürünler 0
0304.95.30.00.00 Haddock (Melanogrammus aeglefınus) 1604.19 gümrük tarife pozisyonlu ürünler 0
0304.95.40.00.00 Kömür balıkları (Pollachius virens) 1604.19 gümrük tarife pozisyonlu ürünler 0
0304.95.50.00.00 Merluccius cinsi berlam balıkları 1604.19 gümrük tarife pozisyonlu ürünler 0
0304.95.60.00.00 Mezgit balıkları (Micromesistius poutassou veya Gadus poutassou) 1604.19 gümrük tarife pozisyonlu ürünler 0
0304.95.90.00.00 Diğerleri 1604.19 gümrük tarife pozisyonlu ürünler 0
0304.99.29.00.00 Kırmızı balıklar (Sebastes spp.) a ait olanlar 1604.19 gümrük tarife pozisyonlu ürünler 0
0307.43.21.00.00 Sepiola rondeleti cinsi 1605.54.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu ürünler 0
0307.43.25.00.00 Diğerleri 1605.54.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu ürünler 0
0307.43.29.00.00 Sepia offıcinalis, Rosia macrosoma 1605.54.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu ürünler 0
0307.43.31.00.00 Loligo vulgaris 1605.54.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu ürünler 0
0307.43.33.00.00 Loligo pealei 1605.54.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu ürünler 0
0307.43.35.00.00 Loligo gahi 1605.54.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu ürünler 0
0307.43.38.00.00 Diğerleri 1605.54.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu ürünler 0
0307.43.91.00.00 Avrupa kalamarı-Ommastrephes spp. (Ommastrephes sagittatus, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp. hariç) 1605.54.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu ürünler 0
0307.43.92.00.00 Akdeniz kalamarları (İllex spp.) 1605.54.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu ürünler 0
0307.43.95.00.00 Mızraklı kalamar (European flying squid (Todarodes sagittatus) (Ommastrephes sagittatus)) 1605.54.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu ürünler 0
0307.43.99.00.00 Diğerleri 1605.54.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu ürünler 0
0307.49.40.00.00 Bülbüliye kalamarya (Loligo spp.) 1605.54.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu ürünler 0
0307.49.50.00.00 Avrupa kalamarı-Ommastrephes spp. (Ommastrephes sagittatus, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp. hariç) 1605.54.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu ürünler 0
0307.49.60.00.00 Mızraklı kalamar (European flying squid (Todarodes sagittatus) (Ommastrephes sagittatus)) 1605.54.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu ürünler 0
0307.49.80.00.00 Diğerleri 1605.54.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu ürünler 0
0307.52.00.00.00 Dondurulmuş 1605.55.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu ürünler 0
0307.59.00.00.00 Diğerleri 1605.55.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu ürünler 0

 

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Sıra No 4144   Sıra No 4145   Sıra No 4146   Sıra No 4147   Sıra No 4148

Yazar: Bahar Çakıroğulları