İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 8184)

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 8184)

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler

İTHALAT REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

Karar Sayısı: 8184

13.02.2024 Tarih ve 32459 Sayılı R.G.

Ekli “İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 nci, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

MADDE 1- 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede yer alan “7. FASIL” başlıklı tabloda bulunan ve aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) belirtilen ürüne ilişkin satır aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmiş ve söz konusu tablonun sonuna aşağıdaki (5) numaralı dipnot eklenmiştir.

GTİP Dipnot GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
AB, BK GÜR B-HER G. KORE MLZ SNG KOS VNZ BAE TPS- OIC D-8
0713.40.00.00.12 5 19,3 19,3 0 0 19,3 0 19,3 0 19,3 18,6 19,3 19,3

“(5) 30 Haziran 2024 tarihine kadar (bu tarih dâhil) gümrük vergisi %0 olarak uygulanır.”

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Sıra No 4955   Sıra No 4956   Sıra No 4957   Sıra No 4958   Sıra No 4959

Yazar: Bahar Çakıroğulları