İSLAM KONFERANSI TEŞKİLATINA ÜYE ÜLKELER ARASINDA TİCARET TERCİHLERİ SİSTEMİ ÇERÇEVE ANLAŞMASININ EKLERİNİ TEŞKİL EDEN TÜRKİYE, BANGLADEŞ, FAS, İRAN, MALEZYA, PAKİSTAN VE ÜRDÜN’E AİT İLİŞİK TAVİZ LİSTELERİNİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR

İSLAM KONFERANSI TEŞKİLATINA ÜYE ÜLKELER ARASINDA TİCARET TERCİHLERİ SİSTEMİ ÇERÇEVE ANLAŞMASININ EKLERİNİ TEŞKİL EDEN TÜRKİYE, BANGLADEŞ, FAS, İRAN, MALEZYA, PAKİSTAN VE ÜRDÜN’E AİT İLİŞİK TAVİZ LİSTELERİNİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR

Yayınlayan: admin
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler

İSLAM KONFERANSI TEŞKİLATINA ÜYE ÜLKELER ARASINDA TİCARET TERCİHLERİ SİSTEMİ ÇERÇEVE ANLAŞMASININ EKLERİNİ TEŞKİL EDEN TÜRKİYE, BANGLADEŞ, FAS, İRAN, MALEZYA, PAKİSTAN VE ÜRDÜN’E AİT İLİŞİK TAVİZ LİSTELERİNİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR

Karar Sayısı: 5765

04.07.2022 tarih ve 31886 sayılı Mükerrer R.G.

“İslam Konferansı Teşkilatına Üye Ülkeler Arasında Ticaret Tercihleri Sistemi Çerçeve Anlaşması”nın eklerini teşkil eden Türkiye, Bangladeş, Fas, İran, Malezya, Pakistan ve Ürdün’e ait ilişik Taviz Listelerinin onaylanmasına, 244 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

Ek İçin: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/07/20220704M1-1.pdf

Yazar: admin