Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 13)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 39)

Emir Gümrük > Mevzuat > Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler > Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 13)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 39)

Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 13)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 39)

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler

0:00 0:00
100

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI)

(SERİ NO: 13)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

TEBLİĞ (SERİ NO: 39)

Ticaret Bakanlığından: 20.04.2024 Tarih ve 32523 Sayılı R:G. 

MADDE 1- 4/11/2011 tarihli ve 28105 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 13)’nin ekindeki tabloda yer alan “1212.99.70” Kombine Nomanklatür kodlu satır yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Sıra No 5031   Sıra No 5032   Sıra No 5033   Sıra No 5034

Yazar: Bahar Çakıroğulları