Genelge 2024-02 DİR kapsamı kıymetli maden ithali hakkındaki genelgede değişiklik.pdf

Genelge 2024-02 DİR kapsamı kıymetli maden ithali hakkındaki genelgede değişiklik.pdf

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :E-52707093-010.06.01-00093348438                                                                                25/1/2024

Konu   :Dahilde İşleme İzni Kapsamı

Kıymetli Maden İthali hk.-2023/16 sayılı Genelgede

değişiklik

 

 

GENELGE (2024/2)

 

 

İlgi      :27.12.2023 tarihli ve 2023/16 sayılı Genelge.

İlgide kayıtlı Genelgede aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

1. Genelgenin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Dahilde işleme izninin, 7113.19.00.00.11 ve 7113.19.00.00.12 tarife pozisyonlarındaki eşya hariç olmak üzere ithal eşyasının Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmesinden önce alınması gerekmektedir.”

2. Genelgenin 9 uncu maddesinde geçen “2 ay” ibaresi “3 ay” olarak değiştirilmiştir.

3. Örnek 2 ve Örnek 4 aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

” Örnek 2- İlk kez izin başvurusu yapan firma

İzin Başvuru tarihi: 2 Ocak 2024 (firmanın ilk izin başvurusu)

Kapasite raporunda kayıtlı yıllık üretim miktarı: 3000 kg.

Dahilde İşleme İzin Süresi: 3 ay

1 Ocak 2024 – 30 Haziran 2024 tarihleri arasında, her takvim ayı için ithal edilebilecek toplam azami altın miktarı:

* (3 aylık üretim kapasitesi) x 5/100 = (3000×3/12) x (0,05) = 37,5 kg.

1 Temmuz 2024 – 31Aralık 2024 tarihleri arasında, her takvim ayı için ithal edilebilecek toplam azami altın miktarı:

* (3 aylık üretim kapasitesi) x 10/100 = (3000×3/12) x (0,10) = 75 kg.”

“Örnek 4-Firmanın 3 üncü madde yerine 4 üncü maddeye göre işlem yapılmasını talep etmesi

İzin başvuru tarihi: 2 Ocak 2024

2 Ocak 2023 – 1 Ocak 2024 tarihleri arasında (geriye doğru bir yıl) firmanın 2006/12 sayılı Tebliğin 14/1-b fıkrası uyarınca Genelge kapsamı GTİP`ler ile aldığı tüm izinlerine ilişkin gerçekleşen ihracat toplamı: 100 kg.

3 üncü maddeye göre her takvim ayı için ithal edilebilecek toplam azami altın miktarı: 100×10/100=10 kg

Kapasite raporunda kayıtlı yıllık üretim miktarı: 3000 kg.

Dahilde İşleme İzin Süresi: 3 ay

4 üncü maddeye göre, izin başvurusunu müteakip ilk 6 ayda her takvim ayı için ithal edilebilecek toplam azami altın miktarı:

* (3 aylık üretim kapasitesi) x 5/100 = (3000×3/12) x (0,05) = 37,5 kg.

Bu durumda, firmanın talebine göre 3 üncü madde yerine 4 üncü maddeye göre işlem yapılarak Örnek 2.ye göre işlemlere devam edilir.”

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

 

 

Sezai UÇARMAK

Bakan a.

Bakan Yardımcısı

 

 

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Sıra No 4927   Sıra No 4928   Sıra No 4929   Sıra No 4930   Sıra No 4931

Yazar: Bahar Çakıroğulları