Genelge 2023-15 A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat Belgelerinin Satış ve Onay Bedellerine ilişkin Genelge

Genelge 2023-15 A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat Belgelerinin Satış ve Onay Bedellerine ilişkin Genelge

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :E-20117910-010.06.01-00091671100

Konu   :A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat Belgelerinin

Satış ve Onay Bedelleri

 

GENELGE

(2023/15)

 

 

 

Bilindiği üzere, 148 Seri No`lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) ve 149 Seri Seri No`lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) çerçevesinde A.TR Dalaşım Belgesi ve Menşe İspat Belgelerinin bir sonraki yılda uygulanacak satış ve onay fiyatı, basım yetkisi verilmiş kurumların da görüşü alınarak her yıl Bakanlığımız tarafından belirlenmektedir.

Bu kapsamda, A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat Belgelerinin 2024 yılında geçerli olacak satış ve onay bedelleri aşağıda yer almaktadır.

 

A.TR Dolaşım Belgesi Menşe İspat Belgeleri
Onaylanmış İhracatçı Yetkisine Sahip Firmalara Diğer Firmalara ve Gümrük Müşavirlerine
Satış Bedeli (TL) 10,00 10,00 10,00
Onay Bedeli (TL) 10,00 10,00

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Sezai UÇARMAK

Bakan  a.

Bakan Yardımcısı

 

Sıra No 4804   Sıra No 4805   Sıra No 4806   Sıra No 4808   Sıra No 4809

Yazar: Bahar Çakıroğulları