Genelge 2023-06 Kayıt ve Tescile Tabi Taşıtların İthalatında ÖTV Aranmaksızın İşlem Tesisi İçin Motorlu Araç Ticareti İle İştigal Edildiğine Dair Belgenin 1096 koduyla TPS’ye eklendiği

Genelge 2023-06 Kayıt ve Tescile Tabi Taşıtların İthalatında ÖTV Aranmaksızın İşlem Tesisi İçin Motorlu Araç Ticareti İle İştigal Edildiğine Dair Belgenin 1096 koduyla TPS’ye eklendiği

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
Genelge 2023-06 Kayıt ve Tescile Tabi Taşıtların İthalatında ÖTV Aranmaksızın İşlem Tesisi İçin Motorlu Araç Ticareti İle İştigal Edildiğine Dair Belgenin 1096 koduyla TPS’ye eklendiğiT.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :E-73421605-106.05-00082526513

Konu   :TPS-Kayıt ve Tescile Tabi Taşıtların

İthalatında ÖTV Aranmaksızın İşlem Tesisi

İçin Motorlu Araç Ticareti İle İştigal

Edildiğine Dair Belge

 

 

GENELGE

(2023/06)

 

 

20/03/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi`nin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir.

Bu çerçevede 14.01.2023 tarihli ve 32073 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 545) uyarınca Gelir İdaresi Başkanlığınca düzenlenen Kayıt ve Tescile Tabi Taşıtların İthalatında ÖTV Aranmaksızın İşlem Tesisi İçin Motorlu Araç Ticareti İle İştigal Edildiğine Dair Belge’nin Tek Pencere Sistemi`ne alınması uygun bulunmuştur.

Bu doğrultuda, söz konusu belgenin düzenlenmesi ve kullanılmasına ilişkin işlemler aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir:

1. 1096 kodlu TPS-Kayıt ve Tescile Tabi Taşıtların İthalatında ÖTV Aranmaksızın İşlem Tesisi İçin Motorlu Araç Ticareti İle İştigal Edildiğine Dair Belge’ye ilişkin bilgiler Gelir İdaresi Başkanlığı sistemleri aracılığıyla Bakanlığımız Tek Pencere Sistemine elektronik ortamda iletilecektir.

2. İletilen bilgilere ilişkin Tek Pencere Sistemi tarafından 23 haneli gümrük belge numarası oluşturulacak olup söz konusu belge numarası Gelir İdaresi Başkanlığı sistemleri tarafından yükümlüye gösterilecektir.

3. Yükümlü tarafından söz konusu araçların ithalatında gümrük beyannamesinde OTV2M (Distribütör harici ithalatçılar (münferit ithalatçı) için) muafiyet kodu seçilerek Tek Pencere Sistemi tarafından oluşturulan 23 haneli belge numarası/belge satır numarası (Örnek: Referans No: 23000000001096000000001/1) ilgili gümrük beyannamesinin 44 no.lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilecektir.

4. Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler elektronik ortamda yer alacağından, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı belge aranmayacaktır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Rıza Tuna TURAGAY

Bakan a.

Bakan Yardımcısı

 

 

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Sıra No 4460   Sıra No 4461   Sıra No 4462   Sıra No 4463   Sıra No 4464

Yazar: Bahar Çakıroğulları