Elektronik Tebligat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Elektronik Tebligat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
Elektronik Tebligat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair YönetmelikELEKTRONİK TEBLİGAT YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

 YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 Adalet Bakanlığından: 29.11.2023 Tarih ve 32384 Sayılı R.G.

MADDE 1- 6/12/2018 tarihli ve 30617 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“k) e-Devlet Kapısı: e-Devlet hizmetlerinin son kullanıcıya farklı erişim kanallarından tek noktadan bütünleşik olarak sunulduğu ortak elektronik platformu,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) 5 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamında kalan gerçek veya tüzel kişiler, e-Devlet Kapısı vasıtasıyla UETS üzerinden iki aşamalı kimlik doğrulama yöntemi ile elektronik tebligat adresi almak için başvuru yapabilir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11- (1) Muhatap, elektronik tebligat adresine; güvenli elektronik imzasını kullanarak veya e-Devlet Kapısı üzerinden kimlik doğrulaması yaparak ya da PTT tarafından verilen şifre ile birlikte tercihine göre SMS veya elektronik posta yoluyla gönderilen tek kullanımlık doğrulama kodunu kullanarak erişir.”

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

 

Sıra No 4781   Sıra No 4782   Sıra No 4783   Sıra No 4784   Sıra No 4785

Yazar: Bahar Çakıroğulları