Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi DETSİS ile İlgili 2022-18 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi DETSİS ile İlgili 2022-18 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi DETSİS ile İlgili 2022-18 Sayılı Cumhurbaşkanlığı GenelgesiDEVLET TEŞKİLATI MERKEZİ KAYIT SİSTEMİ (DETSİS) İLE İLGİLİ 2022/18 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI GENELGESİ

Cumhurbaşkanlığından: 03.12.2022 tarih ve 32032 sayılı R.G

Konu   :Devlet Teşkilatı Merkezi

Kayıt Sistemi (DETSİS)

 

 

GENELGE

2022/18

 

Türkiye’nin dijital dönüşüm sürecinde veri yönetimi konusunda atılan adımlar, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak geliştirilen sistemlerin temel yapı taşlarını oluşturmaktadır. Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilat yapılarına ilişkin verilerin merkezi bir ortamda ve elektronik olarak kayıt altına alınması amacıyla oluşturulan Devlet Teşkilatı Veri Tabanı (DTVT), Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi (CBDDO) tarafından Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi (DETSİS)’ne dönüştürülerek, dijital dönüşüm sürecinde “Dijital Türkiye” vizyonunun temel unsurlarından biri haline gelmiştir.

Bu kapsamda; DETSİS’te tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca aşağıda belirtilen esaslara göre işlem yapılacaktır:

1- Kurum ve kuruluşların merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında yer alan tüm birimleri, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde DETSİS içerisinde tanımlanacak ve DETSİS kayıtlarının güncelliğinin sağlanmasından kurum ve kuruluşlar sorumlu olacaktır.

2- Kurum, kuruluş ve birimlere ait birer kimlik kodu niteliği taşıtan “ Türkiye Cumhuriyeti Devlet Teşkilat Numarası” CBDDO tarafından oluşturulacaktır.

3- Kurum ve kuruluşların teşkilatlanmaya ilişkin bilgilerini temel alan mevcut veya geliştirilecek tüm uygulamalarında “Türkiye Cumhuriyeti Devlet Teşkilatı Numarası” ve kayıtları esas alınacaktır.

4- DETSİS yetkililerinin sisteme giriş yetkisi için T.C. kimlik numaraları, e-posta adresleri ve telefon numaraları kurum ve kuruluşlarca CBDDO’ya bildirilecektir. Kurum ve kuruluşlar DETSİS yetkililerinin bilgilerine dair güncelliği sağlayacaktır.

5- DETSİS yetkisi ve ağ (web) servis talepleri kurum ve kuruluşlar tarafından CBDDO’ya iletilecektir. DETSİS uygulamasına yetkili erişimi e-Devlet Kapısı üzerinden sağlanacaktır.

6- DETSİS yetkilileri, kurum ve kuruluşların teşkilat yapısında meydana gelecek değişiklikleri en geç beş iş günü içerisinde güncelleyecektir.

7- Sisteme girilen kayıtların onaylanarak yayımlanmasından CBDDO yetkili ve sorumlu olacaktır.

DETSİS’in yürütülmesine ve sistem içerisinde yer alan verilerin diğer kurumlarla paylaşılmasına ilişkin usul ve esaslar www.detsis.gov.tr adresinden yayımlanacak kılavuzlarda yer alacaktır.

2011/1 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

 

 

Sıra No 4268   Sıra No 4269   Sıra No 4270   Sıra No 4272

Yazar: Bahar Çakıroğulları