Deniz Turizmi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Karar Sayısı 6229

Deniz Turizmi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Karar Sayısı 6229

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
Deniz Turizmi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Karar Sayısı 6229DENİZ TURİZMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

19.10.2022 tarih ve 31988 sayılı R.G.

Karar Sayısı: 6229

Ekli “Deniz Turizmi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 37 nci maddesinin (A) bendinin (4) numaralı alt bendi gereğince karar verilmiştir.

 

Ek için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/10/20221019-12.pdf

 

Sıra No 4197   Sıra No 4198   Sıra No 4199   Sıra No 4200   Sıra No 4201

Yazar: Bahar Çakıroğulları