Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/21)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/36)

Emir Gümrük > Mevzuat > Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler > Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/21)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/36)

Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/21)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/36)

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler

0:00 0:00
100

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATINDA VE İTHALATINDA

TİCARİ KALİTE DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ

VE DENETİMİ: 2024/21)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ

VE DENETİMİ: 2024/36)

Ticaret Bakanlığından: 15.05.2024 Tarih ve 32547 Sayılı R.G.

MADDE 1- 31/12/2023 tarihli ve 32416 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/21)’nin Ek-1/C’sindeki tabloda yer alan 38 inci satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı tabloya aşağıdaki satır eklenmiştir.

 Devamı için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/05/20240515-3.htm


Sıra No 5058   Sıra No 5059   Sıra No 5060   Sıra No 5061   Sıra No 5062

Yazar: Bahar Çakıroğulları