Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ İhracat 2022-1 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ İhracat 2022-9

Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ İhracat 2022-1 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ İhracat 2022-9

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ İhracat 2022-1 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ İhracat 2022-9BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(İHRACAT: 2022/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2022/9)

Ticaret Bakanlığından: 22.12.2022 tarih ve 32051 sayılı R.G.

MADDE 1- 27/1/2022 tarihli ve 31732 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2022/1)’in 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bu Tebliğ hükümleri yürürlük tarihinden itibaren 30/6/2023 (bu tarih dahil) tarihine kadar uygulanır.”

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Sıra No 4297   Sıra No 4298   Sıra No 4299

Yazar: Bahar Çakıroğulları