Afet Bölgesindeki Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler ile İlgili 2023/5 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Afet Bölgesindeki Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler ile İlgili 2023/5 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
Afet Bölgesindeki Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler ile İlgili 2023/5 Sayılı Cumhurbaşkanlığı GenelgesiAFET BÖLGESİNDEKİ KAMU ÇALIŞANLARINA YÖNELİK TEDBİRLER İLE İLGİLİ 2023/5 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI GENELGESİ

Cumhurbaşkanlığından: 15.02.2023 Tarih ve 32105 Sayılı R.G.

Konu   :Afet Bölgesindeki Kamu

Çalışanlarına Yönelik Tedbirler

 

GENELGE

2023/5

 

6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremler sebebiyle olağanüstü hal ilan edilen illerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan mezkûr tarihten geçerli olmak üzere idari izinli sayılacaklar veya uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma usullerine tabi tutulacakların belirlenmesine ilişkin hususlar; afetten etkilenme durumlarına göre, gerekli tedbirler alınarak hizmetlerin aksatılmaması kaydıyla il valilerince değerlendirilecektir.

Bu çerçevede esnek çalışma yöntemlerine göre çalışanlar fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli sayılırlar. Bu Genelge kapsamında idari izinli sayılanlar istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş kabul edilirler, bunların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı tutulur.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

Sıra No 4464   Sıra No 4465   Sıra No 4466   Sıra No 4467   Sıra No 4468

Yazar: Bahar Çakıroğulları