4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar 6417

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar 6417

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar 64174760 SAYILI ÖZEL TÜKETIM VERGISI KANUNUNA EKLI (II) SAYILI LISTEDE YER ALAN BAZI MALLARIN ÖZEL TÜKETIM VERGISI ORANLARINA ESAS ÖZEL TÜKETIM VERGISI MATRAHLARININ YENIDEN TESPITI HAKKINDA KARAR

Karar Sayısı: 6417

24.11.2022 tarih ve 32023 sayılı R.G.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahlarının yeniden tespiti hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, mezkûr Kanunun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

23/11/2022 TARİHLİ VE 6417 SAYILI

CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE 1- (1) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P. numaralı mallardan “- Diğerleri” satırı altında yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

 

 

Mal İsmi

Vergi Oranı

(%)

– Diğerleri
 — Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyenler
  — Özel tüketim vergisi matrahı 184.000 TL’yi aşmayanlar 45
  — Özel tüketim vergisi matrahı 184.000 TL’yi aşıp, 220.000 TL’yi aşmayanla 50
  — Özel tüketim vergisi matrahı 220.000 TL’yi aşıp, 250.000 TL’yi aşmayanlar 60
  — Özel tüketim vergisi matrahı 250.000 TL’yi aşıp, 280.000 TL’yi aşmayanlar 70
  — Diğerleri 80
 — Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçen fakat 2000 cm3’ü geçmeyenler
  — Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm3’ü geçmeyenler  

 

   —- Özel tüketim vergisi matrahı 228.000 TL’yi aşmayanlar 45
   —- Özel tüketim vergisi matrahı 228.000 TL’yi aşıp, 350.000 TL’yi aşmayanlar 50
   —- Diğerleri 80

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

Sıra No 4252   Sıra No 4253   Sıra No 4254   Sıra No 4255   Sıra No 4256

Yazar: Bahar Çakıroğulları