26.07.2023 87525740 Baskı ve yazı kağıtları ile bu nitelikte olmayanlara ilişkin KDV oranları

26.07.2023 87525740 Baskı ve yazı kağıtları ile bu nitelikte olmayanlara ilişkin KDV oranları

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
26.07.2023 87525740 Baskı ve yazı kağıtları ile bu nitelikte olmayanlara ilişkin KDV oranlarıT.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :E-85593407-156.02

Konu   :Baskı ve Yazı Kağıdı Cinsi Eşyanın KDV Oranı Hk

 

 

26.07.2023 / 87525740

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

İlgi      :Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün 02.05.2023 tarihli 84649421 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda; 4802.61.15.00.00 GTİP`li eşya için uygulanacak KDV oranı konusunda tereddüt hasıl olduğu bildirilmiştir.

Bilindiği üzere, 2007/13033 sayılı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Karar eki (II) Sayılı Listenin 13 ncü maddesinde “…48.02 pozisyonunda yer alan baskı ve yazı kağıtlarının tesliminin %8 oranında KDV`ye tabi olduğu” hükmü amirdir.

TGTC`de 2013 ila 2021 yılları arasında;

Baskı ve yazı kağıtları cinsi eşya, 4802.61 tarife alt pozisyonunda 4802.61.15.11.11, 4802.61.15.11.12, 4802.61.15.11.19 GTİP`lerinde;

Baskı ve yazı kağıdı olmayan “diğerleri” tanımlı eşya ise 4802.61.15.21.004802.61.15.22.00, 4802.61.15.29.00 GTİP`lerinde sınıflandırılırken;

2022 yılından itibaren söz konusu eşyalar 4802.61.15.00.00 GTİP`inde birleştirilmiştir.

Konuyla ilgili Gelir İdaresi Başkanlığından alınan ekli 07.07.2023 tarihli, 86949017 sayılı yazıda “… TGTC`nin 4802.61.15.00.00 GTİP numarasında yer aldığı belirtilen baskı ve yazı kağıdı niteliğinde olanlarının KDV oranları ile ilgili 2007/13033 sayılı Kararname eki (II) sayılı listenin 13 üncü sırası kapsamında değerlendirilerek, ithal ve tesliminin %8 (7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla birlikte %10) oranında KDV`ye tabi tutulması, baskı ve yazı kağıdı niteliğinde olmayan eşyanın ise %18 (7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla birlikte %20) oranında KDV`ye tabi tutulması gerektiği” bildirilmiştir

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

 

 

 

Dağıtım: Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Sıra No 4668   Sıra No 4669   Sıra No 4670   Sıra No 4671   Sıra No 4672

Yazar: Bahar Çakıroğulları