20/5/1987 Tarihli “Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme”nin I, IIIa ve IV Sayılı Eklerini Değiştiren İlişik 25/8/2022 Tarihli ve 1/2022 Sayılı AB-Ortak Transit Ülkeleri Ortak Komitesi Kararının Onaylanması Hakkında Karar Sayısı: 8449

Emir Gümrük > Mevzuat > Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler > 20/5/1987 Tarihli “Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme”nin I, IIIa ve IV Sayılı Eklerini Değiştiren İlişik 25/8/2022 Tarihli ve 1/2022 Sayılı AB-Ortak Transit Ülkeleri Ortak Komitesi Kararının Onaylanması Hakkında Karar Sayısı: 8449

20/5/1987 Tarihli “Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme”nin I, IIIa ve IV Sayılı Eklerini Değiştiren İlişik 25/8/2022 Tarihli ve 1/2022 Sayılı AB-Ortak Transit Ülkeleri Ortak Komitesi Kararının Onaylanması Hakkında Karar Sayısı: 8449

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler

0:00 0:00
100

20/5/1987 TARİHLİ “ORTAK TRANSİT REJİMİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME”NİN I, IIIA VE IV SAYILI EKLERİNİ DEĞİŞTİREN İLİŞİK 25/8/2022 TARİHLİ VE 1/2022 SAYILI AB-ORTAK TRANSİT ÜLKELERİ ORTAK KOMİTESİ KARARININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR

Karar Sayısı: 8449

13.05.2024 Tarih ve 32545 Mükerrer Sayılı R.G.

20/5/1987 tarihli “Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme”nin I, IIIa ve IV sayılı eklerini değiştiren ilişik 25/8/2022 tarihli ve 1/2022 sayılı AB-Ortak Transit Ülkeleri Ortak Komitesi Kararının onaylanmasına, 6333 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

 

Ek için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/05/20240513M1-2.pdf

 

Sıra No 5055   Sıra No 5056   Sıra No 5057   Sıra No 5058   Sıra No 5059

Yazar: Bahar Çakıroğulları