19.03.2024 95113643 Personel yükseltici platformların sınıflandırılacağı tarife pozisyonu

19.03.2024 95113643 Personel yükseltici platformların sınıflandırılacağı tarife pozisyonu

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler

0:00 0:00
100

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :E-17474625-162.01

Konu   :Personel Yükselticiler

 

 

19.03.2024 / 95113643

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden personel yükseltici platform olarak adlandırılan eşyaların sınıflandırılmasında gümrük idarelerinde farklı uygulamaların olduğu ve çeşitli ihtilafların oluştuğu anlaşılmış olup, söz konusu eşyaların aşağıda yer alan açıklamalar çerçevesinde sınıflandırılması gerekmektedir.

Bilindiği üzere TGTC 84.27 tarife pozisyonu “Forkliftler; Kaldırma Ve Elleçleme Tertibatı Olan Diğer Yük Arabaları.” tanımlı eşyayı kapsamaktadır. 84.27 pozisyonu açıklama notlarında “… (B) KALDIRMA, YÜKLEME TERTİBATI OLAN DİĞER YÜK ARABALARI Bu gruba aşağıdaki makina ve cihazlar dahil bulunmaktadır: (1) Mekanik kaldırma platformlu yük arabaları. Bunlar, elektrik kabloları, kamu aydınlatma sistemleri, vb. nin bakım işlerinde kullanılır” hükmü bulunmaktadır.

“Yük” ifadesi Türk Dil Kurumu (TDK) Sözlüğünde “Araba, hayvan vb.nin taşıdığı şeylerin hepsi” olarak tanımlanmış, ayrıca Karayolları Trafik Kanununa göre yüklü ağırlık ifadesi “Bir taşıtın yüksüz ağırlığı ile taşımakta olduğu sürücü, hizmetli, yolcu ve eşyanın toplam ağırlığı” olarak ifade edilmiştir. Dolayısıyla gerek yukarıdaki tanımlar gerek açıklama notundaki hüküm dikkate alındığında 84.27 pozisyonundaki eşyanın insan taşımasında bir engel bulunmamaktadır. Yine “Araba” ifadesi TDK Sözlüğünde “Tekerlekli, motorlu veya motorsuz her türlü kara taşıtı” olarak belirtmiş olup buna göre 84.27 pozisyonunda yer alan bir yük arabasının tekerlekli, kendinden hareketli veya insan gücüyle itilip çekilebilen bir araç olabileceği anlaşılmaktadır.

TGTC 84.28 tarife pozisyonu “Kaldırma, Elleçleme, Yükleme, Veya Boşaltma İşlerine Mahsus Diğer Makina Ve Cihazlar (Asansörler, Yürüyen Merdivenler, Konveyörler, Teleferikler Gibi).” tanımlı eşyayı kapsamakta olup anılan pozisyonda yük arabası tabirine uymayan kaldırma ve elleçleme tertibatı olan makine ve cihazlar yer almaktadır.

Bu itibarla personel yükseltici platform olarak bilinen eşyalardan yük arabası tabirine uyanlarının (Ekte temsili görsellere yer verilmiştir) 84.27 pozisyonunda, uymayanlarının 84.28 pozisyonunda sınıflandırılması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Tarık MAVİLİ

Bakan a.

Daire Başkanı

 

 

 

 

EK: 84.27 pozisyonu için temsili görseller

Sıra No 4997   Sıra No 4998   Sıra No 4999   Sıra No 5000   Sıra No 5001

Yazar: Bahar Çakıroğulları