16.11.2022 80088652 İş makinası ithalatında 2022 model yılı uygulamasının 31.3.2023 e kadar kabul edilme koşulları

16.11.2022 80088652 İş makinası ithalatında 2022 model yılı uygulamasının 31.3.2023 e kadar kabul edilme koşulları

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
16.11.2022 80088652 İş makinası ithalatında 2022 model yılı uygulamasının 31.3.2023 e kadar kabul edilme koşullarıT.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :E-20117910-111.99-

Konu   :İş Makinası İthalatında Model Yılı Uygulaması

 

16.11.2022 / 80088652

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

İthalat Genel Müdürlüğünden alınan ve bir örneği ilişikte gönderilen 09.11.2022 tarihli ve 79858258 sayılı yazıda özetle 8429.51, 8429.52 ve 8429.59 gümrük tarife pozisyonlarında yer alan 2022 yılında imal edilmiş eşyanın; 31.12.2022 tarihine kadar ihraç ülkesinden Türkiye’ye sevk edilmiş olması ve bu hususun uluslararası geçerliliği olan bir yükleme senedi ile tevsik edilmesi, ancak kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) olmaması, ayrıca, dış ticaret mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde varsa alınması gereken tüm belge ve izinlerin ithalatçı tarafından ilgili mercilerden temin edilmesi kaydıyla, 31.03.2023 tarihine kadar ithalinin 31.12.2020 tarihli ve 31351 sayılı 3. Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki merî İthalat Rejimi Kararının 3 üncü ve 7 nci maddesi çerçevesinde uygun görüldüğü ifade edilmektedir.

Bilgi edinilmesi ve söz konusu yazı doğrultusunda işlem tesis edilmesi hususunda gereğini rica ederim.

 

 

Burak Serkan YAŞAR

Bakan a.

Genel Müdür V.

 

 

Ek: 1 adet yazı

 

 

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

 

 

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

İthalat Genel Müdürlüğü

Sayı     :E-18416350-519-

Konu   :İş Makinası İthalatında Model Yılı

Uygulaması

 

 

09.11.2022 / 79858258

GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

Malumları olduğu üzere, merî İthalat Rejimi Kararı’nın 7 nci maddesi kapsamında eski, kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) eşyanın ithali izne tabidir. Bu kapsamda, önceki yıllarda, Genel Müdürlüklerine yönelik 22/12/2006 tarihli ve 50624 sayılı yazımıza istinaden, sektörün yaşadığı bazı sorunlar ve ihtiyaçlar dikkate alınarak, 8429.51, 8429.52 ve 8429.59 gümrük tarife pozisyonlarında yer alan eşyanın imal edildiği yıl ithal işlemlerine başlanmış olması, ancak kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) olmamaları, ayrıca dış ticaret mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde varsa alınması gereken tüm belge ve izinlerin ithalatçı tarafından ilgili mercilerden temin edilmesi kaydıyla, takip eden yıl içinde belli bir süre boyunca ithaline izin verilmiştir.

Bu kapsamda, keyfiyet hakkında Bakanlığımıza bu defa yapılan müracaatlar ve buna istinaden gerçekleştirilen değerlendirme neticesinde; 8429.51, 8429.52 ve 8429.59 gümrük tarife pozisyonlarında yer alan 2022 yılında imal edilmiş eşyanın; 31.12.2022 tarihine kadar ihraç ülkesinden Türkiye’ye sevk edilmiş olması ve bu hususun uluslararası geçerliliği olan bir yükleme senedi ile tevsik edilmesi, ancak kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) olmaması, ayrıca, dış ticaret mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde varsa alınması gereken tüm belge ve izinlerin ithalatçı tarafından ilgili mercilerden temin edilmesi kaydıyla, 31.03.2023 tarihine kadar ithali 31.12.2020 tarihli ve 31351 sayılı 3. Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki merî İthalat Rejimi Kararının 3 üncü ve 7 nci maddesi çerçevesinde uygun görülmüştür.

Bilgilerini ve gereğini arz ederim.

 

 

Mehmet AZGIN

Genel Müdür

Sıra No 4244   Sıra No 4246   Sıra No 4247   Sıra No 4248   Sıra No 4249

Yazar: Bahar Çakıroğulları