10.01.2023 81762502 Yem ve yem maddelerindeki ihracat kısıtlamasının 1 Temmuza kadar uzatıldığı

10.01.2023 81762502 Yem ve yem maddelerindeki ihracat kısıtlamasının 1 Temmuza kadar uzatıldığı

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
10.01.2023 81762502 Yem ve yem maddelerindeki ihracat kısıtlamasının 1 Temmuza kadar uzatıldığıT.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :E-52707093-140.04

Konu   :Yem İhracatı Ön İzin Belgesi

 

 

10.01.2023 / 81762502

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

Tarım ve Orman Bakanlığı`ndan alınan 09.01.2023 tarihli ve 8465695 sayılı yazının bir örneği ekte gönderilmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Burak Serkan YAŞAR

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı

 

 

 

EK: 1 Adet yazı.

 

 

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

 

T.C.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Sayı     :E-69792432-724.99-8465695

Konu   :Yem İhracatında Ön İzin Belgesi

Düzenlenmemesi Olur’u

 

 

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

Bilindiği üzere, dünyada ve ülkemizde yaşanan verim ve kalite sorunları nedeniyle yurt dışı hububat fiyatları yurt içi fiyatların oldukça üzerinde seyretmekte olup bu durum ülkemizden yapılan ihracatın cazip olmasına neden olmakta ve ülkemizdeki hammaddenin yurt dışına çıkışını kolaylaştırmaktadır. Düşük fiyatla yerli ürünün ihraç edilip yurt içi arz açığının daha yüksek fiyatla ithalat yapılarak karşılanması ham maddenin iç piyasa fiyatlarını ve gıda enflasyonunu artırarak ülkemiz ekonomisine ilave yük getirmektedir.

Bu çerçevede, münhasıran ihracat için üretilmiş mısır, arpa ve buğday tohumlukları ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)`ne ihracatı yapılacak yem ve yem maddeleri ve Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ihraç edilecek yem ve yem maddeleri hariç olmak üzere arz yetersizliğinden dolayı yem ve yem maddeleri ihracatının 01.01.2019 tarihine kadar kısıtlanması amacıyla, bu süre zarfında 81 İl Tarım ve Orman Müdürlüklerince “İhracat Ön İzin Belgesi” düzenlenmemesi hususunda 21.09.2018 tarihli ve 21817801-305.04.02.02-E.2729406 sayılı Makam Olur`u alınmış ve bilahare bu süre 01.0.1.2023 tarihine kadar uzatılmıştı.

Bu defa, yapılan değerlendirmeler sonucunda, 05.01.2023 tarihli ve E-47309820-305.04.02.02-8364312 sayılı Makam Olur`u ile söz konusu uygulama 01.07.2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bilgilerini ve söz konusu düzenlemeye ilişkin gerekli işlemlerin yapılması hususunda gereğini arz ederim.

 

 

Fuat KASIMCAN

Bakan a.

Genel Müdür

 

 

 

 

Dağıtım:

Ticaret Bakanlığına

(İhracat Genel Müdürlüğü)

Ticaret Bakanlığına

(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

Sıra No 4439   Sıra No 4440   Sıra No 4441   Sıra No 4443   Sıra No 4445

Yazar: Bahar Çakıroğulları