09.02.2023 8864378 Kahramanmaraş depremi nedeniyle ticari amaç dışında gönderilen gıda maddelerinin girişi

09.02.2023 8864378 Kahramanmaraş depremi nedeniyle ticari amaç dışında gönderilen gıda maddelerinin girişi

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
09.02.2023 8864378 Kahramanmaraş depremi nedeniyle ticari amaç dışında gönderilen gıda maddelerinin girişiT.C.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı     :21817801-305.04.02.02

Konu   :Yurt Dışından Gönderilen Yardımların

Ülkeye Giriş İşlemleri

 

09.02.2023 / 8864378

DAĞITIM YERLERİNE

 

Ülkemizde yaşanan deprem afeti nedeniyle, yurt dışından ticari amaç güdülmeyen yardım amaçlı (kamu kurum ve kuruluşları, hayır kurumları veya insani yardım kurum ve kuruluşları tarafından) gönderilen ve resmi kontrolü talep edilen ürünlerin yurda girişinde Bakanlığımızca aşağıda belirtilen hususlara göre iş ve işlemler yürütülecektir. Buna göre:

1-  İşlenmiş ve/veya paketli gelen ürünlerde sertifika aranmaksızın fiziki (organoleptik) muayene yapılarak yurda girişine izin verilecektir.

2- Zirai karantina kontrolüne tabi işlenmemiş bitki ve bitkisel ürünler için bitki sağlık sertifikası aranmaksızın giriş kapılarında makroskobik olarak bitki sağlığı kontrolleri yapılarak yurda girişine izin verilecektir.

3- Veteriner kontrolüne tabi ürünlerin ülkeye girişinde “Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik” istisnai uygulamalar başlığı altında yer alan 18. Maddesi hükümlerine göre yurda girişine izin verilecektir.

4- Yukarıdaki maddelerde belirtilen ürünlerin kontrolü sırasında şüphe duyulması halinde analiz istenebilecektir.

Bilgilerinizi ver gereğini arz ederim.

 

 

Dr. Durali KOÇAK

Bakan a.

Genel Müdür

 

 

Dağıtım:

Ticaret Bakanlığına

(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

Ticaret Bakanlığına

(İthalat Genel Müdürlüğü)

Sıra No 4456   Sıra No 4457   Sıra No 4458   Sıra No 4459

Yazar: Bahar Çakıroğulları