02.05.2024 96374360 Elektronik A.TR lerin MEDOS çıktılarının 1 mayıs itibariyle gümrük vizesinin yaptırılacağı

Emir Gümrük > Mevzuat > Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler > 02.05.2024 96374360 Elektronik A.TR lerin MEDOS çıktılarının 1 mayıs itibariyle gümrük vizesinin yaptırılacağı

02.05.2024 96374360 Elektronik A.TR lerin MEDOS çıktılarının 1 mayıs itibariyle gümrük vizesinin yaptırılacağı

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler

0:00 0:00
100

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :E-20117910-163.01.01

Konu   :A.TR Dolaşım Belgelerine Islak İmza Tatbik

Edilmesi

 

 

02.05.2024 / 96374360

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünden alınan 01.05.2024 tarihli ve 96356711 barkod sayılı yazıda;

Avrupa Komisyonu’ndan şifahen edinilen bilgiye göre, 1 Mayıs 2024 tarihinden itibaren MEDOS üzerinden elektronik ortamda düzenlenen A.TR Dolaşım Belgelerinin, salgın kapsamında alınan önlemlerin yürürlükten kalkması nedeniyle ıslak imzalı olmadığı sürece kabul edilmeyeceği ve ihracatçılarımızın mağdur edilmemeleri amacıyla 1 Mayıs 2024 tarihinden itibaren (bu tarih dahil olmak üzere) MEDOS’ta düzenlenen A.TR Dolaşım Belgelerinin 12 no.lu gümrük vizesi hanesine gümrük memullarımızca ıslak imza tatbik edilmesi gerektiği,

Türkiye-Avrupa Birliği (AB) arasında yasal zeminde bir çözüm bulunması ve söz konusu çözüm bulunana dek mevcut uygulamamızın devamı için geçiş dönemi tanınması hususlarında Komisyon ile görüşmelerin devam ettiği,

AB’ye yönelik ihracatlarda MEDOS üzerinden düzenlenen EUR. 1 Dolaşım Belgesi, EUR-MED Dolaşım Belgesi ve menşe şahadetnamelerinde ıslak imza olmasına gerek olmayacağı, bir başka ifadeyle mevcut uygulama devam edileceği,

İfade edilmektedir.

Bu itibarla, konuya ilişkin ikinci bir talimata kadar 1 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla A.TR Dolaşım Belgelerinin onay ve vize aşaması mevcut durumda olduğu gibi elektronik olarak gerçekleştirilecek ancak belgenin ihracatçı tarafından MEDOS sistemi üzerinden çıktısının alınmasının ardından “gümrük vizesi” kutusu gümrük memurlarınca İmzalanacaktır.

Bilgileri ile bağlantınız gümrük idarelerine konuyla ilgili gerekli talimatın verilmesi ve uygulamanın eksiksiz yürümesini teminen tedbirlerin alınması hususunda ivedilikle gereğini rica ederim.

 

 

Erdal KARAHİSAR

Bakan a.

Genel Müdür V.

 

 

 

 

 

Dağıtım:

Gereği:                                                                      Bilgi:   

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri       Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu

Türkiye İhracatçılar Meclisi

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği

Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği

Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği

Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği

İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği

 

 

Sıra No 5044   Sıra No 5045   Sıra No 5047   Sıra No 5048   Sıra No 5049

Yazar: Bahar Çakıroğulları