Yurt Dışında Bulunan veya Yabancı Bayrak Çeken Teknelerin Türk Bayrağına Geçişine İlişkin Tebliğ No:2017-3 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Yurt Dışında Bulunan veya Yabancı Bayrak Çeken Teknelerin Türk Bayrağına Geçişine İlişkin Tebliğ No:2017-3 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler

YURT DIŞINDA BULUNAN VEYA YABANCI BAYRAK ÇEKEN TEKNELERİN TÜRK BAYRAĞINA GEÇİŞİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/3)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından: 12.12.2023 Tarih ve 32397 Sayılı R.G.

MADDE 1- 3/3/2017 tarihli ve 29996 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurt Dışında Bulunan veya Yabancı Bayrak Çeken Teknelerin Türk Bayrağına Geçişine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/3)’e aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu maddenin yayımı tarihinden sonra bu Tebliğ kapsamında başvuru alınmaz.

(2) Bu maddenin yayımı tarihinden önce Bölge Liman Başkanlıklarına/Liman Başkanlıklarına yapılan ve işlemleri devam eden başvurular, 31/12/2023 tarihine kadar sonuçlandırılır.”

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

 

Sıra No 4788   Sıra No 4789   Sıra No 4790   Sıra No 4791   Sıra No 4792

Yazar: Bahar Çakıroğulları